100 procent hållbar inredning

 
100 procent hållbar inredningMiljö ritad av LINK arkitektur, vars hållbarhetschef Ivana Kildsgaard är ordförande i 100-gruppen. Under konferensen Building Sustainability, SGBC16, lanserades ett nätverk för hållbara, cirkulära interiörer. Inom byggbranschen används ett flertal system för miljöbedömning av byggprodukter. Nu är det dags för inredningsbranschen att komma ikapp.

Nätverket, som kallas för 100-gruppen arbetar för att uppnå 100 procent hållbarhet inom möbel- och inredningsbranschen, som idag ligger ett steg efter byggbranschen. Målet är att återanvändning av inredningsprodukter ska vara förstahandsvalet vid om- och nybyggnationer och att nyproduktion av inredning ska ske på ett hållbart sätt, med framtidens återbruk i åtanke. 

För att kunna bedöma om återanvändning, återvinning eller nyinköp är det bästa alternativet ur ett hållbart livscykelperspektiv i varje enskilt fall, behövs branschgemensamma verktyg och en öppenhet för återanvändning av begagnad inredning. Det har både miljön och plånboken allt att vinna på. 

En förutsättning för att nå dit är samverkan och insikt om hela branschens förutsättningar och krav. Den 18:e oktober lanserades 100-gruppen på SGBC16. Ordföranden, tillika LINK arkitekturs hållbarhetschef, Ivana Kildsgaard föreläste då också om hur cirkulära interiörer skapar värde för marknaden, samhället och den enskilda användaren., 

– Vi strävar efter en hög hållbarhetsprofil inom alla våra projekt och våra inredningsarkitekter har tidigt sett behovet av ett branschöverskridande system för hållbara interiörer. Som en ledande aktör inom 100-gruppen är vi därför väldigt glada över det stora engagemanget från branschens ledande företag och organisationer! Vi har en spännande tid framför oss, säger Ivana Kildsgaard.


Jenny Marcuson Fors

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer