13 olika arter på huvudkontorets tak

 
13 olika arter på huvudkontorets takPå NCCs nya huvudkontor i Järva krog lägger man sedumtak från Byggros. Foto: Byggros AB Smarta byggmaterial, levande ytor och miljöcertifierat enligt BREEAM. Byggandet av NCC:s nya huvudkontor i Järva krog är i full gång och även på taket är det växande i fokus. Här har NCC valt att lägga ett sedumtak från Byggros AB. Sedumtaket ger 13 olika arter möjlighet att gro, som ett led i att optimera dagvattenhanteringen. 

NCC är i full gång med att bygga sitt nya huvudkontor med fokus på smarta gröna lösningar. Det nya huvudkontoret finns i en av två huskroppar i Järva krog och första inflytt sker i slutet av 2019. Fastigheternaska både utnyttja marken bättre samt rymma fler människor. Och det som utmärker projektet är att det är NCC själva som både utvecklar kvarteren och bygger husen, vilka även kommer att certifieras enligt BREEAM med ambitionsnivån Excellent.  

– Planen är att skapa en levande plats­ – mer än bara en arbetsplats. Medan vi på NCC kommer att vara i den större byggnaden, kommer resten att hyras ut externt och det kommer även att finnas handelsytor i markplan. Projektet är dessutom rätt speciellt för att vi jobbar i partnering, det vill säga att vi jobbar i en samverkansentreprenad internt, både som beställare och utförare, berättar David Ohlsson, biträdande projektchef, NCC Building. 

Bättre dagvattenhantering och nya möjligheter

Efter krav från Solna kommun om att fördröja dagvatten, lägger man sedumtak på de två huskropparna. Det gröna taksystemet man har valt kommer från företaget Byggros. Själva lösningen byggs på plats, där man sår i omgångar för att kunna välkomna 13 olika slags arter per kvadratmeter. Peter Larsson, arbetande förman, på Green Landscaping, som lägger sedumtaket, berättar:

– Detta är ett riktigt spännande projekt att vara en del av eftersom vi jobbar med smarta lösningar som dessutom är lätta att hantera, vilket underlättar montaget. Här jobbar vi med en lösjordslösning som har mer substrat än om man jobbar med sedummatta, vilket ger bättre förutsättningar för att fler arter ska trivas. Med ett tredimensionellt tak får man dessutom mycket mer liv.

Fördelarna med att välja ett grönt tak är många. Förutom att det håller tillbaka ca. 70 procent av den årliga nederbörden så ger det nya möjligheter för flora och fauna, reducerar skadliga partiklar i luften och erbjuder dessutom ett rogivande och estetiskt inslag på byggnaden.

– Vi ser en ökad efterfrågan på gröna taklösningar idag, både vad gäller ekologiska och ekonomiska fördelar, men även för att skapa små gröna oaser. Vad gäller just detta projektet är det extra kul att vara en del av ett längre projekt, med goda samarbetspartners, där vi anpassar vår lösning för att få bästa möjliga effekt, sägerLars Risberg, teknisk konsult på Byggros.

Nu har Byggros uppehåll med sedumtaket över vintern, men NCC fortsätter med bygget hela vägen fram till inflytt i sista etappen 2020.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer