Byggandet av nya kontor förväntas minska

 
Byggandet av nya kontor förväntas minskaFärre nya kontorsbyggen förespås 2019. Foto: Getty images Det totala påbörjade lokalbyggandet i Sverige kommer att ha fallit med i storleksordningen 10 procent 2019 jämfört med volymen 2017, enligt uppgifter från Industrifakta.

Bakgrunden är den inbromsade ekonomiska tillväxten, vilken kan dämpa intresset för husbyggnad inom kontor och handel. Till detta kommer den politiska turbulensen, som kan innebära att offentliga investeringar skjuts på framtiden. Prognosen för lokalbyggandet får även stöd från de indikationer som bygglovsstatistiken presenterar. Siffrorna för 2018 är än så länge preliminära men pekar på en nedgång med 15 procent om man jämför årets sju första månader med samma period föregående år.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer