Byggstart för Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad

 
Byggstart för Trikåfabriken i Hammarby SjöstadTotalt omfattar Trikåfabriken cirka 16 000 kvadratmeter kontorsyta. Illustration: Tengbom. Fabege har tecknat avtal med Naturvårdsverket om cirka 7 700 kvadratmeter i kontorshuset Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Om- och tillbyggnad utförs av Arcona.

I Trikåfabriken 9, har Naturvårdsverket hittat lokaler som passar deras verksamhetsutveckling och krav på nya arbetssätt. Byggnaden kommer att miljöcertifieras, och avtalet är grönt. 

– Vi är oerhört glada över att ha hittat en lösning som passar Naturvårdsverket så väl. Att de väljer att flytta till Hammarby Sjöstad är ytterligare ett bevis på områdets kvaliteter.  Vi ser att våra kunder uppskattar områdets industrihistoria och den höga servicenivån som till stor del uppstår tack vare blandningen av bostäder och kontor i en tät stadsdel, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vice vd och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege påbörjar nu projekt Trikåfabriken 9 med en beräknad investering på cirka 450 miljoner kronor. Arcona är totalentreprenör och Tengbom arkitekter har ritat projektet. Tillbyggnaden kommer utgöras av en trästomme, ett förnybart material med låg miljöpåverkan som dessutom binder koldioxid. 

Byggnaden projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå very good och får drygt 16 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta när den är klar. Genom det gröna hyresavtalet har parterna kommit överens om en gemensam miljöagenda för lokalen, som till exempel berör materialval, förnybar el och källsortering.

– Fabege har sedan många år arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor och Naturvårdsverkets krav på miljöcertifierade lokaler, grönt avtal och väl utbyggda cykelparkeringar passar våra värderingar väldigt väl, berättar Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef på Fabege.

Tenant & Partner har varit rådgivare åt Naturvårdsverket under processen.


Jenny Marcuson Fors

 

Lediga lokaler