Cheferna största säkerhetsrisken enligt cheferna själva

 
Cheferna största säkerhetsrisken enligt cheferna självaHur ser det ut med it-säkerheten spå ditt företag? Foto: Getty Images Cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken – enligt dem själva. Det visar NTT Securitys nya Risk:Value Report 2018 som baseras på svar från 1 800 beslutsfattare internationellt, varav 100 svenska.


Årets rapport visar att drygt en av tre (36 procent) svenska beslutsfattare anser att cheferna och ledningen är den största IT-säkerhetsrisken. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017. Medarbetarna som vanligtvis ses som den största säkerhetsrisken hamnar först på andra plats (26 procent).

– Den gängse bilden i dag är att medarbetarna betraktas som den största säkerhetsrisken. Men attackerna riktar sig i allt högre utsträckning mot befattningshavare på företagen. Detta är fullt rimligt med tanke på att dessa sitter på mer affärskritisk information. Samtidigt ser vi att IT-skyddet och kunskapen ofta är bristfällig hos dessa, säger Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security.

Enligt rapporten uppger knappt fyra av tio (38 procent) av de svenska beslutsfattarna att all affärskritisk data är helt säkrad i deras organisation. Den siffran sjunker ytterligare till endast 24 procent när det handlar om organisationens all data. Fyra av tio uppger även att de inte har tillräckliga resurser och kompetens att hantera antalet säkerhetshot i dag.

– Det är alarmerande att så många anser att affärskritisk data inte är helt säkrad. Det krävs kontinuerlig utbildning av ledning och medarbetare kring IT-policys och regelefterlevnad. Dessutom måste företagen ta ett helhetsgrepp kring säkerheten för att proaktivt täppa igen potentiella säkerhetshål. Annars kan det bli en dyr och utdragen historia, säger Henrik Davidsson.

I genomsnitt kostar ett dataintrång 10 miljoner kronor och det tar i snitt 47 dagar att återhämta sig fullt ut, enligt rapporten.

Om undersökningen
Undersökningen i Risk:Value Report 2018 genomfördes i februari och mars 2018 av Vanson Bourne på uppdrag av NTT Security. 1800 beslutsfattare (ej inom IT) tillfrågades i USA, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer