Coors dotterbolag Addici förändrar verksamheten

 
Coors dotterbolag Addici förändrar verksamhetenAddici Security har genomgått en omfattande kulturförändring. Service med Säkerhet är det nya mottot som kommer att genomsyra alla uppdrag för Addici. Riktningsförändringen är ett gemensamt avstamp för Addici och Coor i ambitionen att erbjuda moderna säkerhetslösningar som utgår ifrån starka servicevärderingar.

Addici erbjuder skräddarsydda säkerhetslösningar till företag och organisationer i Sverige. Företaget bildades 1985 och ingår sedan 2013 i Coor-koncernen. Addici och Coor är tillsammans en av Nordens största säkerhetsleverantörer med bred kompetens inom både teknik och bevakning. 

– Genom att knyta Addici närmare Coor gör vi vårt säkerhetserbjudande tydligare till marknaden. Addici kompletterar Coors erbjudande och vi ser ett växande behov av integrerade säkerhetslösningar påverkat av ny teknik och det allmänna säkerhetsläget med snabba förändringar i omvärlden. Efterfrågan på trygga kontor och arbetsplatser är stor. Addici ingår i en servicekoncern och service ligger i vårt DNA. Nu gör vi kopplingen tydligare genom att vara den säkerhetsleverantör som sätter service i första hand, kommenterar Johan Färm, vd Addici.

I samband med förändringen ändrar Addici även sin logotyp.

 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer