Corona kommer inte att påverka kontorsytan

 
Corona kommer inte att påverka kontorsytanLennart Lundblom, analyschef på CityMark Analys, ger sin syn på kontorsläget. Det råder stor osäkerhet på kontorsmarknaden och många spekulerar i om efterfrågan på kontorslokaler kommer att minska på grund av corona. Lennart Lundblom, analyschef på CityMark Analys, tror på en ökad efterfrågan. Enbart kortsiktigt räknar han med något ökade vakansgrader.

Kontorsmarknaden är lite skakig nu under corona. Lennart Lundblom, analyschef på CityMark Analys, tittar på den allmänna ekonomiska utvecklingen när han tar fram rapporter och prognoser.

– I början på sommaren befarade man ett ekonomiskt tillväxttapp på 10-11 procent under hösten. Så blev det inte. För närvarande räknar Konjunkturinstitutet med att BNP-nedgången i Sverige kommer stanna på 3,4 procent. Den ekonomiska utvecklingen blir succesivt bättre och detsamma gäller sannolikt för kontorsmarknaden. På kort sikt kan den stanna upp lite med ökade vakanser som följd.

Lennart Lundblom tror att hyresnivåerna blir i stort sett oförändrade.

– Jag är tveksam om det blir någon nedgång.

Det är mycket spekulationer om corona kommer att påverka efterfrågan på kontorslokaler när allt fler arbetar hemifrån. Kommer företag att söka sig till mindre kontorslokaler i framtiden?

– Jag tror inte att företag tar beslut om att minska sina lokaler i det här läget. Vi får säkert se en ökad blandning framöver med både hemarbete och arbete på kontoret, men det kommer inte att påverka kontorsytan om företagen har samma antal anställda. Vi har den senaste tiden endast sett få negativa förändringar av sysselsättning för kontorsintensiva branscher i Sverige. I Stockholm har utvecklingen tvärt om varit stark. I Västra Götaland har det skett en viss nedgång medan det i Skåne har varit relativt oförändrat. Siffrorna för kontorssysselsättningen det tredje kvartalet talar för att kontorsefterfrågan kommer stiga ganska snart i Stockholm medan Göteborg och Malmö möjligen får vänta något längre.

Vi har redan en långsiktig trend att det blir färre kvadratmeter per anställd på kontoren. Hur ser den utvecklingen ut framöver?

– Det finns två tendenser. Antingen fortsätter man att krympa ännu mer. Å andra sidan har vi nu anpassat kontoren efter tvåmeters-regeln och glesat ur på kontoren. Det kan leda till att vi ser fördelarna med att inte sitta för nära varandra och vill fortsätta med det, säger Lennart Lundblom.

 
Jenny Fors

Taggar

Inför flytten

 

Lediga lokaler