De skapar Söderstaden

 
De skapar SöderstadenAlla kvarter får entréer mot den centrala parken som blir en naturlig fokus- och samlingspunkt i Söderstaden. Illustration: White, Kjellander Sjöberg och Luxigon. Förslaget "Söderhov" framtaget av White och Kjellander Sjöberg föll Stockholms Stad i smaken i markanvisningstävlingen för Söderstadion-Hovet. Uppdragsgivare är Wallenstam, Åke Sundvall och Castellum i ett konsortium.

Tomten för Söderstadion-Hovet är en av de viktigaste pusselbitarna när den nya Söderstaden ska utvecklas och knytas ihop med Slakthusområdet, Södra Skanstull, Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad.

Visionen för området tar sin utgångspunkt i platsens historia som mötesplats med storslagna arenor. Globenområdets strategiska placering har varit en utgångspunkt i förslaget som utöver cirka 800 bostäder skapar förutsättningar för cirka 30 000 kvadratmeter kommersiella fastigheter som kontor, hotell, restauranger och kulturanläggningar.  

– Grundtanken i vårt förslag har hela tiden varit att bygga vidare på det som finns men i en annan skala. För att skapa ett attraktivare område måste vi ha ett jämnare flöde av människor till platsen, inte bara när det är stora evenemang. Samtidigt som Beyoncé fyller Tele2 arena ska du kunna gå och se ett lokalt band spela i Arkaderna, säger Daniel Lisskar, arkitekt hos White.

Globenområdet i Söderstaden utvecklas till en ny stadsdel med arbetsplatser, bostäder och ett nytt utbud mindre scener för musik och sport. Bostadskvarterens bottenvåningar fylls med butiker, caféer och restauranger. I förslaget finns även planer på en helt ny sporthall och ett nytt kulturhus. I områdets hjärta anläggs Söderhovsparken, som omges av kulturhuset och Arkaderna, och blir en naturlig mötesplats för de som bor och arbetar i området.

– Det här kommer att bli ett område där människor vill vara, ett område som är omtyckt. Vi har noga tänkt igenom varje fastighets placering för att skapa gångstråk, cykelstråk och rörelse för att främja trygghet och att människor möts. Men det har också handlat mycket om att planera för avskärmning för såväl trafik som för stora evenemang, att hitta lugna gröna oaser mitt i stadsdelen, berättar Johan Lins, vice vd på Åke Sundvall.

För att klara de fria spännvidder som träningsrinkarna under nuvarande Hovet kräver, och samtidigt kunna bära upp bostadshusen som byggs ovanpå, anläggs en två våningar hög fackverkskonstruktion. Inuti detta unika rum skapas publika mötesplatser bland annat i form av en saluhall, en mindre musikscen och restaurang.

Målet med förslaget var att skapa en lika global som lokal känsla, där ytorna och lokalerna kan ha flera användningsområden. Med anledning av områdets nuvarande storskalighet har arkitekterna bakom förslaget valt en stadsstruktur som tillför området ett nytt och finmaskigt gatunät i promenadvänlig skala som dessutom skapar vindskyddade gatumiljöer och platser. Området utformas med fokus på gång- och cykeltrafikanter.

Juryns utlåtande:
Bedömningsgruppens slutsats är att förslaget Söderhov har den idé och struktur som bäst tål att bearbetas vidare. Konsortiet visar med processbeskrivning och referensprojekt på god förståelse för platsens komplexitet och genomförandekapacitet. 

Nu kommer förslaget att bearbetas vidare i en detaljplaneprocess tillsammans med Stockholm Globe Arena Fastigheter.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler