De tre största kontorstrenderna 2018

 
De tre största kontorstrenderna 2018Tekniken fortsätter att vara i fokus i framtidens kontor. Det senaste året har visat en rad olika förändringar inom företag och organisationer där tekniken fortsätter att vara i fokus. Med 2018 precis runt hörnet har Jabra tittat på hur kontoret kommer att se ut under det nya året.

Oavsett om det handlar om digitalisering eller Unified Communications som driver nya sätt att arbeta utmanas företag att hålla sig uppdaterade med den senaste utvecklingen. Jabra presenterar här tre tydliga trender för 2018.

1. En revolution för kontorsutformningen
För 2018 förutspår Jabra en kontorsutformning som tar hänsyn till de nya sätten arbetsgivare närmar sig sitt arbete för att uppnå maximal produktivitet. I motsats till tidigare förutsägelser att den öppna kontorsmodellen skulle vara det bästa alternativet för produktivitet ser Jabra att en annan modell kommer att öka. Denna kontorsutformning kommer att innefatta en öppen planlösning som främst fungerar för flexkontor utan personliga skrivbord, men som även kommer att innehålla koncentrationszoner och små mysiga kyffen avsedda för samarbete. Även om det är sant att ett öppet kontorslandskap kan främja en bättre växelverkan i teamet är det också sant att arbetstagarna blir mer utsatta för ständigt buller och ofta avbrutna. Därför bör tysta rum för arbete som kräver en låg ljudnivå och långa timmar av koncentration bli mer populära.

En av trenderna när företagen flyttar till den här typen av blandade kontor är den ökande användningen av bärbar teknik som kan användas i rörelse och vid olika tillfällen minska behovet av dyr och mer komplicerad fast utrustning. Bärbara högtalare och liten konferensutrustning är exempel som speglar denna trend. För att passa in i nya samarbetsområden och samlingsrum ser företagen inget värde i att spendera stora summor av sin budget på hela AV- och konferenspaket. Med nya konferensmöjligheter som Skype for Business och liknande väljer privata och offentliga organisationer att ha tillgänglig bärbar utrustning för att vara redo för omedelbart samarbete.

2. Det rörliga kontoret
Distansarbete är nu allmänt accepterat inom olika branscher och sektorer, där de flesta nu kan se fördelarna för produktiviteten och den allmänna välfärden. Allt fler företag uppmanar arbetstagare att arbeta på distans, vilket hjälper dem inte bara att minska drift- och underhållskostnaderna men framför allt ser till att de anställda har frihet att göra sitt arbete i en mer personlig miljö vilket påverkar deras produktivitet.

När det här nya sättet att arbeta ökar måste organisationer tillhandahålla effektiva lösningar och fortsätta investera i ny teknik, samtidigt som de rör sig bort ifrån de mer traditionella formerna av interaktion. Unified Communications (UC) tillgodoser behoven hos dem som tillbringar mycket tid vid sina skrivbord men som även ägnar en stor del av sin dag ute på fältet eller på resande fot. I den här nya verkligheten är det avgörande att arbetstagare får tillgång till rätt teknik för att hantera framtida utmaningarna och mönster på arbetsplatsen. Om en även räknar med de senaste tekniska framstegen inom UC förutser Jabra uppkomsten av fler molnbaserade plattformar och tjänster. Detta kommer att fortsätta att skapa nya möjligheter, inte bara när det gäller kommunikation utan även för bättre och enklare sätt att dela information inom en organisation, minskade infrastrukturkostnader och framförallt mer rörlighet.

3. Det anslutna kontoret

Internet of things (IoT) har tagit tekniken till en helt ny nivå, som utvecklas i mycket snabb takt. Under 2017 översteg antalet anslutna enheter för första gången världens befolkning med nästan 9 miljarder enheter som används över hela världen - ett antal som förväntas fortsätta öka till mer än 20 miljarder år 2020.

Nästa år och framåt, med en större närvaro av IoT-enheter, förväntas företagen börja anta mer av dessa tekniker och använda dem till deras fördel. Organisationer ser nu fördelarna med att ha nya tekniska funktioner som kan hjälpa dem att inte bara driva mer tillväxt utan också förbättra medarbetarnas produktivitet. Teknik som pulsmätare i hörlurar kommer att expandera till företag som ett användbart hjälpmedel och stödja ett växande fokus på medarbetarnas välbefinnande, vilket till exempel är viktigt ur en HR-synpunkt.

Dessa nya tekniklösningar kommer säkert att driva en ny generation av medarbetare som behöver de rätta verktygen för att följa upp utmaningarna i vårt uppkopplade samhälle.


Jenny Marcuson Fors

 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer