"Den mest effektiva logistikanläggningen i Norden"

 
Den mest effektiva logistikanläggningen i NordenHöglager delen kommer bli 20 meter högt. Foto: Nowates Logistics Nu satsar Nowaste Logistics på ett lager med hög automationsgrad, placeras i Helsingborg.

Nowaste Logistids har ingått ett avtal om att bygga ett nytt högautomatiserat lager för såväl butiksplock som e-handel. Lagret blir drygt 11 000 kvm stort i ursprungligt uppförande och kommer bestå av en höglagerdel, ett större entresolplan samt en konventionell del för lagring av och plock från pall. 

Nowaste ingår avtal med Catena för fastigheten som skall stå klar hösten 2019. I den 20 meter höga höglagerdelen kommer en större skyttellösning inhysas som levereras av Knapp AB. Knapp har även fått uppdraget att leverera plockstationer, varumottagning och paketsortering. Lagret skall tas i drift vid månadsskiftet oktober/november 2019.

– Denna lösning blir den absolut mest effektiva logistikanläggningen i Norden för omnichannel och ren e-handel. Det vill säga att vi fullt ut kommer, för uppdragsgivare med både fysiskt butiksnät och e-handel, hantera både e-handelns och butiksvolymerna helt integrerat med varandra. Detta gör att stordriftsfördelarna kommer väl till sin rätt för bägge segmenten, berättar Christian Hallberg.
 
Att lagret placeras i Helsingborg ger många fördelar, inte minst ur ett logistiskt perspektiv med närheten till såväl E6 som E4 och hamnen. Nowaste har dessutom redan idag tio större lager i Helsingborg vilket nu utökas ytterligare och lagrets ursprungliga utförande om 11 000 kvm kan ökas upp rejält.

– Vi har funnit en lösning för fastigheten med Catena som gör att vi kan dubbla kapaciteten för både automationen och det konventionella lagret vilket känns oerhört tryggt. Vi har även en relation med Catena sedan tidigare vilken vi är mycket nöjda med och de vet vilka krav vi ställer på fastigheterna, säger Christian Hallberg.

/Redaktionen


Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer