Det intressanta händer i entréplanet

 
  • Sammanhang och effektiva stödfunktioner är samlade i entréplanet med dubbel takhöjd Life City i Hagastaden. Illustration: Studio Stockholm.

    Sammanhang och effektiva stödfunktioner är samlade i entréplanet med dubbel takhöjd Life City i Hagastaden. Illustration: Studio Stockholm.

  • Peter Werneman, strategiutvecklare och Petter Klingofström, uthyrningschef på Atrium Ljungberg i det levande entréplanet i Nod i Kista. Foto: Ola Jacobsen.

    Peter Werneman, strategiutvecklare och Petter Klingofström, uthyrningschef på Atrium Ljungberg i det levande entréplanet i Nod i Kista. Foto: Ola Jacobsen.

Föregående
Nästa
 
En tydlig trend vad gäller etablering av nytt kontor är att ställa högre krav på både sammanhang och effektiva stödfunktioner. CityMark undersöker hur man kan använda entréplanet för att både förstärka verksamhetsprocesser och stärka sitt varumärke.

I takt med att fler och fler företag och organisationer går över till mer yteffektiva aktivitetsbaserade kontor, ökar behovet av att husets entréplan tar över flera viktiga funktioner. Detta kan gälla såväl branding som effektiva stödfunktioner.

– Tidigare har det egna kontoret utgjort allt från arbets- och mötesplats till varumärkesbyggare och en trygg hemmahamn för alla medarbetare. Idag ser vi istället hur medarbetare använder kontoret som en av flera miljöer där man löser arbetsuppgifter. Man arbetar mobilt och situationsanpassat i den miljö som för stunden är bäst lämpad för uppgiften, säger Peter Werneman, strategiutvecklare på Atrium Ljungberg.

Omställningen till aktivitetsbaserade kontor är en effekt av den förändringen. Men det räcker inte att göra om kontoret. För att full utväxling av omställningen behöver organisationen verka i ett sammanhang som stödjer de här processerna. Och här spelar entréplanet en nyckelroll.

Medan det egna kontoret för fler och fler är just ett kontor med arbetsstationer för enskilt arbete och i vissa fall sekretessytor, flyttas mötesplatser, showroom och co-workingytor ner i entréplanet. Här kan de delas av flera av fastighetens hyresgäster och även tillgängliggöras för närstående organisationer i närområdet.

– Med rätt mix av stödfunktioner, matupplevelser och hälsorelaterade tjänster kan entréplanet utgöra den kreativa och professionella mötesplats som många organisationer behöver för att kunna fortsätta utvecklas tillräckligt snabbt, säger Peter Werneman.

Genom att frigöra ytor i den egna lokalen kan organisationer dessutom sänka sina fasta kostnader och istället addera funktioner som arbetslounger, mötes- och eventytor, showroom och andra samarbetsytor efter behov.

Tidigare var det vanligt att man till exempel målade kontoret i organisationens färger. Idag finns inte längre samma behov av att arbeta med varumärket i det egna utrymmet.

– En konsekvens av den här förflyttningen är att hyresgästernas varumärkesarbete delvis rent konkret flyttar ut utanför det egna kontoret och landar på det gemensamma entréplanet. Det lägger ett stort ansvar på fastighetsägaren, som ansvarar för vad som händer där. I grund och botten är det medarbetarnas och kundernas lojalitet som står på spel, säger Peter Werneman.

Företag som utnyttjar läget, befintligt eller nyskapat kluster tenderar att stärka sin affär.

– Att verka i en miljö med andra aktörer inom samma område ökar verkningsgraden på den egna verksamheten. I det sammanhanget blir det ännu viktigare att förstärka bolagets kultur och binda samman en alltmer utspridd arbetsstyrka, säger Peter Werneman.

Därför söker organisationer i utveckling en fastighetsägare med rätt värderingar, fastigheter med sammanhang och funktioner som kompletterar det egna kontoret på ett sätt så att det stärker varumärket, både mot medarbetare och kunder.

– Genom att kombinera en mindre kontorsyta med flexibel tillgång till attraktiva tjänster och miljöer i entréplanet förstärker organisationer effektivt sin identitet och kultur, säger Petter Klingofström, uthyrningschef på Atrium Ljungberg.

Förutom ökad produktivitet är den ekonomiska besparingen också en viktig komponent för många hyresgäster. Genom att sänka fasta kostnader frigörs resurser som kan användas till något mer produktivt än dåligt utnyttjad kontorsyta.

– För oss som fastighetsägare och konceptutvecklare handlar det rent konkret om att tillgängliggöra ytor i gatuplan för den här typen funktioner. I många fall handlar det om att locka till sig aktörer som är duktiga på att skapa kreativa mötesplatser och miljöer. Och att matcha rätt typ och nivå av aktör i respektive sammanhang. Det viktigaste är att entréplanet erbjuder relevanta tjänster och miljöer för de hyresgäster som finns i huset och deras kunder, säger Petter Klingofström.


Ola Jacobsen
 

Lediga lokaler