Det lönar sig att satsa grönt

 
Det lönar sig att satsa gröntSandra Jonsson, Vasakronan och Mia Häggström, Fabege jobbar med hållbarhet. Städer har länge bidragit till en negativ utveckling av klimatet. Nu är det på väg att ändras. Och det är lönsamheten som är den största drivkraften när fastighetsbolagen satsar grönt. 

Vasakronan och Fabege är två fastighetsbolag som har höga ambitioner när det gäller att minska sina fastigheters klimatpåverkan. Det gäller både det befintliga beståndet och nyproduktionen men det är inget man satsar på enbart för att vara goda företag och minska växthuseffekten.

– Det är viktigt att vi alla jobbar för att hejda klimatförändringarna. Men jag tycker att man ofta glömmer bort lönsamhetsaspekten. En stor drivkraft för oss på Fabergé är att det även ger oss ekonomiska fördelar, säger Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.

När Fabergé tittar på en nyetablering eller en investering i en befintlig fastighet i Stockholmsområdet vill man skapa en hållbar stadsdel. Det handlar inte enbart om den egna byggnaden. Man sätter de mänskliga behoven i centrum och den absolut viktigaste parametern i det arbetet är valet av plats. Ofta väljer de en gammal industritomt eller en fastighet som ligger i närheten av kollektivtrafiken. 

– Med den trafiksituation vi har i Stockholm idag är det viktigt att hitta alternativ till att ta bilen till jobbet. Närheten till kollektivtrafiken är en hygienfaktor men det bör också vara enkelt att ta cykeln till jobbet. Vi tittar också på elektrifieringen för att underlätta för dem som har elbilar. Inom fem år räknar man med att 80 procent av alla tjänstebilar i Stockholm är elbilar och allt fler kommer kräva att det finns laddstolpar tillgängliga på jobbet, fortsätter hon.

För att minska behovet att pendla längre sträckor tittar de också på olika lösningar för satellitkontor. Genom att erbjuda en arbetsplats närmare hemmet minskar man resandet och utsläppen i staden.

– Vi som bor i Stockholm lägger mer tid på att pendla till och från jobbet än vi har semester. Om folk slipper pendla så långt skapar vi även en hållbarare stad, säger Mia Häggström.

Även Vasakronans satsar stort på att minska sin klimatpåverkan. Deras vision är den goda staden. Man fokuserar på områdena energi, material, avfall samt transporter och resor. Sedan 2008 har man exempelvis halverat energianvändningen i fastighetsbeståndet. 

– Det är ett konkret exempel på att det är lönsamt att satsa på hållbarhet. Vi har minskat driftkostnaderna med 150 miljoner om året. Det i sin tur bidrar till att öka fastigheternas värde med tre miljarder, säger Sandra Jonsson, chef teknik och utveckling på Vasakronan.

Det finns också uppsida när det gäller så kallad grön finansieringen. 

– Det är lönsamt att jobba på ett hållbart sätt och du kan tjäna väldigt mycket på grön finansiering. Riskerna är lägre med en miljöcertifierad fastighet och det ger oss bättre villkor när vi lånar upp pengar. Vi kan även ge ut så kallade gröna obligationer med fastigheterna som säkerhet. Idag finns det starka ekonomiska incitament för att jobba med de här frågorna, säger Sandra.

Slutsatsen som både Sandra Jonsson och Mia Häggström lyfter fram är att framtiden tillhör städerna och om ekonomin får styra kommer allt fler att satsa på hållbarhet.

Av: Samuel Karlsson

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer