Digitala arbetsplatsstrategier saknas

 
Digitala arbetsplatsstrategier saknas

Detta är en annons från IFMA

Digitala arbetsplatsstrategier saknas

Teknikutvecklingen har skapat nya förutsättningar för både människor, utrustning och fastigheter. Samtidigt saknar flera företag och organisationer fortfarande implementerade digitala arbetsplatsstrategier för att dra nytta av de möjligheter som utvecklingen innebär.

Digitaliseringen har redan transformerat flera branscher. Ser vi till marknaden som helhet har det skett en stor förändring och 50 procent av Fortune 500 bolagen har bytts ut sedan 2006. Musikbranschen har gått från CD skivor till digitalt strömmad musik, internhethandeln utmanar befintliga butikskedjor och logistikindustrin planerar för självkörande lastbilar. Ytterligare branscher kommer radikalt att förändras de kommande åren och Facility Managementbranschen är inget undantag. Områden som redan skapat genomslag i flera branscher är Internet of Things (IoT), Robotic Process Automation (RPA) och Analytics.

Internet of Things gör att olika enheter såsom sensorer kopplas upp och tillhandahåller information i realtid. Det skapar möjligheter att t.ex. följa temperatur, vibrationer, kapacitetsutnyttjande mm. och gå över till tillståndsbaserat underhåll. Studier visar att 50 miljarder enheter kommer att vara uppkopplade år 2020 över hela världen.

Robotic Process Automation används redan inom flera branscher och har inneburit att mjukvarurobotar tagit över standardiserade aktiviteter. Robotarna programmeras för att t.ex. utföra registreringar och flytta information mellan olika mjukvarusystem.

Analytics handlar om att använda all information som inhämtas på ett smart sätt som skapar förutsättningar för att förutse, optimera och fatta insiktsfulla beslut.

Parallellt med att dessa områden på riktigt gör entré i Facility Managementbranschen ställs vår bransch även inför 3D skrivare, drönare, artificiell intelligens, virtual reality, nya appar, kunskaps- och samverkansverktyg mm. Samtidigt visar en nyligen genomförd undersökning att 78 procent av företagen och organisationerna inte har en implementerad arbetsplatsstrategi för att dra nytta av den nya tekniken. För att undvika att Facility Management blir en dammig CD-skiva behövs förändring. Facility Managers behöver utforma digitala arbetsplatsstrategier för hur hen drar nytta av teknikutvecklingen och samtidigt adresserar nya risker kopplat till cyber security.

Startpunkten för att skapa en digital arbetsplatsstrategi är att inhämta information och lära sig av andra företag, organisationer och experter som redan gjort en liknande resa. Ett uppslag på det temat är vårens stora World Workplace Europe- konferens i Barcelona där fokus är Facility Management - People Business in a Digital World.


Text: Victor Mannerholm Hammar

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer