Expansivt IFMA Sverige firar 25 år

 
Detta är en annons från IFMAMed fem procent av Sveriges BNP och fler än 300 000 sysselsatta är Facility Management (FM) en viktig bransch och dessutom en sektor stadd i snabb tillväxt och utveckling. Under de 25 år som gått sedan branschorganisationen IFMA Sverige grundades 1994 har både våra arbetsplatser och de anslutna stödtjänsterna utvecklats enormt. Nedan några axplock från då och nu.

I början av 1990-talet dök begreppet Facility Management upp för första gången i Sverige. Det handlade då om internationella koncerner som i sin globala verksamhet hade definierat ett antal strategiska stödfunktioner till den egentliga kärnverksamheten. Under nittiotalets mitt inleddes trenden med att outsourca stödtjänsterna till specialiserade företag och embryot till dagens FM-leverantörer var fött. Svenska storföretag som Ericsson valde också att bryta ut stödtjänsterna enligt modell från tillverkningsindustrin.

Ericssons REM-avdelning (Real Estate Management) knoppades sedan av år 1999 och såldes till Skanska som bolaget Skanska FM, som numera är kärnan i Coor, den första större rent svenska FM-aktören.

Under tidigt 2000-tal växte FM-branschen i Sverige genom att bolag på lokalvårdssidan som Sodexo och ISS breddade sitt tjänsteutbud mot catering och fler fastighetsrelaterade tjänster. Bland annat bevakning, flytt och tekniska tjänster har tillkommit och nu består FM-branschen av en omfattande palett företag som hanterar allt kring arbetsplatsen.

De senaste åren har kännetecknats av ett helhetstänkande kring den effektiva arbetsplatsen, där FM är en naturlig del av organisationens ledning. FM-avdelningen är central vid övergången till aktivitetsbaserade arbetsplatser (ABW), där frågor som digitalisering, akustik, belysning, intern logistik och ergonomi är självklara begrepp.

IFMA Sverige har drivit utvecklingen

Från början var IFMA Sverige en organisation som samlade personer som sysslade med att administrera och utveckla stödtjänsterna på större företag. Med tiden uppstod tre medlemskategorier: FM-leverantörer, FM-konsulter och brukare av tjänsterna. Utbytet mellan dessa grupper har visat sig vara mycket fruktbart i en ung bransch under snabb utveckling.

Ända från början har växelverkan mellan medlemmarna varit en hörnsten i IFMA:s verksamhet. Frukostträffar, studieresor och internationella kontakter har skapat en fin samhörighet mellan Facility Managers i Sverige och utomlands. IFMA-dagen, numera Nordic Workplace, var den första seriösa satsningen att skapa en svensk branschkonferens och genom åren har konceptet utvecklats och attraherar idag både internationella trendsättare och inhemska experter.

Ett annat område där IFMA Sverige varit drivande är yrkeshögskoleutbildningen för Facility Managers, som startade på vårt initiativ tillsammans med Affärshögskolan i Malmö hösten 2012.
I dag utbildas studenter i Stockholm, Göteborg och Malmö; en mycket viktig kompetensförsörjning, som säkrar branschens framtid och som fått med sig de stora aktörerna. Också den offentliga sektorn har blivit mer medveten om hur mycket en välskött FM-verksamhet betyder för arbetsplatsens produktivitet. IFMA Sverige har också varit en stark aktör inom ABW med många seminarier och workshops.

Tillsammans med Almega gav vi vid årsskiftet 2016/2017 ut en rapport om Facility Management i Sverige. Men, utan en växande och aktiv medlemskår hade inte IFMA kunnat driva branschens utveckling. De senaste åren har medlemstalet ökat kraftigt och nätverksträffarna lockar allt fler deltagare. Antalet partners är fler än någonsin. Vi arbetar aktivt för att befästa FM som den viktiga del av svenskt näringsliv som branschen är. Med en sammanlagd omsättning i branschen på mer än 200 miljarder kronor och en verksamhet som formar vardagen för miljontals människor i Sverige gör FM-branschen skillnad varje dag. Att det ska bli en positiv upplevelse som skapar värde är något som IFMA arbetar för varje dag genom att koppla samman, bidra till lärande och utveckling inom FM-branschen. Genom att bygga nätverk och utvecklas kan vi adressera dagsaktuella frågor inom digitalisering, hållbarhet, medarbetarupplevelse, nya arbetssätt och affärsmodeller.

Med 25 innehållsrika år i backspegeln ser vi fram emot en ny 25 års period fylld med framgångsrik utveckling och nya möjligheter.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer