Fastighetsmarknaden går för högtryck

 
Fastighetsmarknaden går för högtryckTorg Borg, analyschef JLL Sverige. De senaste åren har bjudit på en glödhet fastighetsmarknad – priser har skjutit i höjden, transaktionsvolymer har ökat kraftigt och branschens aktier har stigit i värde. Samtidigt menar nu många att riskerna och osäkerheten ökar.

Av de nordiska huvudstäderna har Stockholm haft den starkaste hyresutvecklingen på årsbasis om 17 procent, där prime-hyran för närvarande bedöms till 6 800 kronor per kvadratmeter. Utbudet av kontorslokaler är fortsatt lågt i samtliga av Sveriges storstäder där Stockholm bedöms till 7,6 procent. Under våren har totalt 78 000 kvadratmeter kontorsyta färdigställts fördelat på delmarknaderna Solna/Sundbyberg och Närförort.

Transaktionsvolymen under första halvåret uppgick till 78 miljarder kronor och fastighetsåret 2017 har hittills varit mycket starkt. I skrivande stund finns ingenting som tyder på en avmattning i närtid då utvecklingen på marknaden går bättre än vad många prognoser förutsett och att detta ser ut att fortsätta året ut.

Av de nordiska huvudstäderna har Göteborg haft den näst starkaste hyresutvecklingen efter Stockholm. Utvecklingen i Göteborg har på årsbasis noterats till 14 procent, där prime-hyran för närvarande bedöms till 3 200 kronor per kvadratmeter. Utbudet av kontorslokaler är fortsatt lågt i samtliga av Sveriges storstäder där Göteborgs vakansgrad bedöms till 5,8 procent.

Prime-hyrorna för Malmö är oförändrade, 2 500 kronor per kvadratmeter i CBD. Hyrorna i Lund har ökat med 5 procent till 2000 kronor per kvadratmeter. Vakansgraden ligger på 7,2 procent totalt för alla delmarknader i Malmö/Lund. Totalt planeras ytterligare drygt 110 000 kvadratmeter kontor som ännu inte har byggstartat (detaljplan finns), där merparten återfinns i Malmö förorter samt i Lund.

Det är tydligt att Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur då i stort sett alla indikatorer, såväl makroekonomiska som fastighetsekonomiska pekar uppåt. JLL Nordic Outlook (tidigare Nordic City Report) är fastighetsrådgivaren JLLs genomgång av den nordiska fastighetsmarknaden som belyser ämnet ytterligare.

– Fastighetsmarknaden är fortsatt urstark och vi förväntar oss en fortsatt tillväxt under resterande del av året. Vår bild är att tillväxten fortsätter, men möjligen i en något lägre takt än vad vi sett de senaste åren, säger Torg Borg, analyschef JLL Sverige.
 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer