Ferdinand Bobergs tegelbyggnader får nytt liv

 
Ferdinand Bobergs tegelbyggnader får nytt livFerdinand Bobergs tegelbyggnader i Gasverksområdet. Foto: Strategisk Arkitektur Strategisk Arkitektur har fått i uppdrag att utveckla tre av Ferdinand Bobergs vackra tegelbyggnader i Gasverksområdet i Hjorthagen. 

Projektet sker på uppdrag av CA Fastigheter AB. Tillsammans med Strategisk Arkitektur ska de utveckla och fylla de tre byggnaderna med nytt innehåll som kommer att bidra till stadsdelens karaktär och vistelsekvalitet. Sammanlagd kontorsyta kommer bli mellan 4-5 000 kvm. I unika och speciella lokaler. Byggnaderna kommer att vara tongivande för upplevelsen av Gasverket, som blir ett stadsdelscentrum utöver det vanliga för boende i Norra Djurgårdsstaden, samt en levande destination för stockholmare. 

Strategisk Arkitektur är med i konceptutvecklingen och ska sedan förverkliga och färdigställa de tre byggnaderna från ax till limpa för att sätta det gamla industriområdet i ett helt nytt sammanhang.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer