Företag i Stockholms län exporterar för 287 miljarder

 
Företag i Stockholms län exporterar för 287 miljarderSverige som helhet har nära fördubblat sin export från år 2000 till 2016. Företag med kontor i Stockholms län står för 25 procent av Sveriges varuexport till ett värde av 287 miljarder kronor. Norge, USA, Kina, Finland samt Kanada är deras främsta exportmarknader. Det visar statistik från SCB och Business Sweden.

Stockholm har 5,94 exporterande företag per 1000 invånare, Täby 5,86 och Danderyd 5,67. Som jämförelse har Stockholms län 4,50 och Sverige 4,0 exporterande företag per 1000 invånare som helhet. Det visar statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.  

– Sett till varuexportvärde per capita så ligger Stockholm på knappt 127 000 kronor per invånare, vilket ger en femte plats bland Sveriges 21 län, att jämföra med rikssnittet som ligger på 117 700 kronor. Varuexporten från Stockholms län översteg 287 miljarder kronor 2016. 2013-2016 har Stockholms län haft en positiv exportutveckling med 0,6 procent. 2015-2016 minskade dock varuexporten i Stockholm med 2,9 procent, säger, Helen Rönnholm, chef för Business Swedens regionala exportrådgivare.

Exporten i Stockholms län har ökat med drygt 18 procent 2000 till 2016. I Sverige som helhet har exporten ökat med 49 procent under samma period. Antalet exporterande företag har under perioden 2000-2016 ökat med 20 procent till 10 220.

– Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.


Jenny Marcuson Fors

 

Lediga lokaler