Första aktören klar för satsning i Forsåker

 
Första aktören klar för satsning i ForsåkerFoto: Tomorrow AB. Mölndals stad har undertecknat en avsiktsförklaring om etablering av kommunala verksamheter i Forsåker. Kommunen blir därmed första aktören i utvecklingen av området. Forsåker är det största stadsutvecklingsprojektet i Mölndals historia med 3 000 nya bostäder och 3 000–5 000 arbetsplatser när det står färdigt.

– Det här markerar att staden satsar på Forsåker som destination. Det är viktigt att de är aktiva och tidiga i att satsa på området, säger Bjarne Fjellanger, VD MölnDala Fastighets AB.

MölnDala Fastighets AB har tidigare presenterat en utredning om Stadens möjligheter i Forsåker som tagits fram i samverkan med politiker och tjänstemän i Mölndal. Kommunfullmäktige har denna onsdag undertecknat en avsiktsförklaring om att etablera upp till nio olika verksamheter i Forsåker och kan därmed bli den första aktören på plats. Detta blir startskottet för att bygga en destination som attraherar besökare även utanför Mölndal och Göteborg.

Forsåker kommer inkludera både bas- och spetsaktörer för att kunna skapa en hållbar och attraktiv destination. Spetsen attraherar besökare och staden vill bidra genom att förlägga verksamheter som ökar det kulturella intresset för Forsåker som scen-, dans- och konstrum. Basen består samtidigt av verksamheter som utgör en stabil och långsiktig hyresekonomi, exempelvis kontor, utbildningslokaler och familjecentrum. Karaktären i de gamla industribyggnaderna, forsen och historien skapar tillsammans med det nya innehållet en spännande destination i en unik miljö.

Kommunfullmäktige har haft en politisk majoritet med en önskan av att staden ska ha en närvaro i Forsåker samt en bred samsyn om vad man vill få in i området.

– Forsåker med sin storlek och starka läge är ett viktigt varumärke för oss, som kommer sätta en helt ny prägel på upplevelsen av Mölndal. Tillsammans med allt som också byggs i innerstaden knyter vi samman staden, säger Marie Östh Karlsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.

Mölndals stad har idag ett lokalbehov på upp till 20 000 kvadratmeter kopplat till etableringarna i Forsåker. Hos staden finns det också ett tankesätt att på längre sikt sänka lokalkostnaderna då en stor del av dagens verksamheter är belägna i privatägda fastigheter.

– Initialt är det dyrt att bygga nytt men på sikt kan vi hitta många fördelar och effektiviseringar. I detta fall kan vi påverka kostnaden samtidigt som vi planerar att effektivisera vår verksamhet genom att samla de förvaltningar som idag sitter separerade på olika platser och skapa smidigare arbetsprocesser, fortsätter Marie Östh Karlsson.

Inom de kommande åren sker en planeringsprocess av de verksamheter som ska etableras i Forsåker och inflyttning sker som tidigast år 2022 när Mölndals stad firar 100 år.

– Vårt uppdrag blir nu att ta fram en utvecklingsstrategi för destinationen och att hålla en aktiv dialog med aktörer på marknaden som likt oss delar passionen för den här spännande platsen, säger Bjarne Fjellanger.


Jenny Marcuson Fors 

Taggar

Göteborg

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer