Fyra av tio kan inte släppa jobbet på ledigheten

 
Fyra av tio kan inte släppa jobbet på ledighetenMånga arbetstagare väljer att svara på jobblaterade mail, sms och samtal på fritiden. Sportlovsveckorna är här och för många svenska arbetstagare innebär det ledighet och umgänge med familjen. Skanskas undersökning Säkerhetsbarometern visar dock att långt ifrån alla kan koppla av under semestern. Fyra av tio svenska arbetstagare känner att de behöver finnas tillgängliga när de är lediga.

I den årliga riksrepresentativa undersökningen Säkerhetsbarometern belyser Skanska i år sambandet mellan arbetsmiljö och det mentala välbefinnandet på jobbet. Resultatet visar att 40 procent av de svenska arbetstagarna upplever press att finnas tillgängliga via mail och telefon under sina semesterdagar.

– Digitaliseringen har inneburit att gränsen mellan arbetsliv och privatliv blir allt mer flytande. Många har med sig jobbet i telefonen även när de är lediga. Vi vet samtidigt att hjärnan behöver koppla av och återhämta sig för att man ska må och fungera bra både hemma och på jobbet. I förlängningen är risken att man tappar koncentrationsförmåga och utsätter sig för onödiga risker om man inte får tid för återhämtning, säger Cecilia Björkryd, utvecklingschef arbetsmiljö på Skanska Sverige.

Många arbetstagare väljer att svara på jobblaterade mail, sms och samtal på fritiden. Det uppger hela 79 procent av de tillfrågade i undersökningen att de gör. En av tre säger att de läser och svarar på jobbrelaterad kommunikation utanför arbetstid så ofta som en gång i veckan.

– Som chef är det viktigt att hela tiden föra en dialog med sina medarbetare om hur de fördelar sin tid och även hur de mår. För många yrkesgrupper ryms en stor del av arbetet i mobilen och därför är det lätt att ta med sig jobbet utanför arbetstid. Det ger både frihet och flexibilitet men det kan också bidra till en outtalad press på att man ständigt ska vara tillgänglig, vilket i sin tur kan leda till stress. Det ställer höga krav på att chefer hantera frågor om tillgänglighet och att det sätts upp interna riktlinjer kring när medarbetare förväntas svara på jobbrelaterade mail och samtal, säger Cecilia Björkryd.

Resultatet av Säkerhetsbarometern visar också att hela 78 procent av alla svenska arbetstagare vill ha laglig rätt att ignorera jobbrelaterade mail, sms och samtal på fritiden. Endast tio procent är negativa till detta.


Känner du press att finnas tillgänglig via mail och telefon under semestern? 

Totalt Kvinnor Män
Ja, alltid 5 % 5 % 5 %
Ja, ofta 7 % 10 % 5 %
Ja, ibland 28 % 26 % 30 %
Nej, aldrig 57 % 56 % 58 %
Vet ej 2 % 3 % 2 %


Hur ofta svarar du på arbetsrelaterade mail, sms och samtal på din fritid? 

Totalt Kvinnor Män
Mer sällan än varje månad 22 % 19 % 25 %
Aldrig 20 % 23 % 17 %
Flera gånger i veckan 19 % 19 % 18 %
Varje månad 11 % 12 % 11 %
Flera gånger i månaden 9 % 9 % 8 %
En gång i veckan 8 % 7 % 9 %
Varje dag 6 % 5 % 7 %
Flera gånger om dagen 4 % 4 % 4 %
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 %

Tycker du att arbetstagare ska ha laglig rätt att ignorera jobbrelaterade mail, sms och samtal på fritiden?


Totalt Kvinnor Män
Ja, alla dagar i veckan 58 % 60 % 56 %
Ja, under helger 7 % 7 % 7 %
Ja, under semestern 13 % 13 % 13 %
Nej 10 % 7 % 12 %
Tveksam, vet ej 13 % 13 % 12 %

 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer