Fyra av tio kvinnliga chefer vill nå toppen

 
Fyra av tio kvinnliga chefer vill nå toppenDrygt 350 kvinnliga chefer och ledare har deltagit i undersökningen. Kairos Future släpper en rapport om kvinnliga ledare och chefer lagom till Internationella kvinnodagen. Slutsatsen i undersökningen är att det finns en stor potential i kvinnliga chefer och ledare. 

Wes och Kairos Future genomförde i början av mars 2018 en enkätundersökning mot lite drygt 350 kvinnliga chefer och ledare. Ungefär hälften var antingen egenföretagare eller chefer på toppnivå inom sin organisation – de har redan nått toppen på den egna arbetsplatsen. Men bland de kvarvarande knappt 200 var ambitionen hög: över hälften har som ambition att nå toppen inom sin egen organisation, och nästan lika många tror starkt att de kan ta sig dit.

Bland alla chefer som intervjuades – toppchefer och egenföretagare inräknade – trodde hela 44% att de mycket väl skulle kunna nå toppen inom näringslivet eller svensk offentlig sektor. Det är alltså över fyra av tio kvinnliga chefer som har siktet ställt på toppositioner inom arbetslivet!

För att attrahera de duktigaste kvinnliga ledarna behövs rätt värderingar och ett gott ledarskap. Det verkar alltså finnas någon sorts positiv spiral, i vilken goda ledare lockar fler goda ledare. Så många som fem av sex kvinnliga chefer anser att ett dåligt ledarskap är en stark anledning att rata en arbetsplats. Två tredjedelar skulle rata en arbetsplats vars värderingar inte stämmer överens med de egna.

För att attrahera toppkompetens krävs alltså rätt ledning och rätt värderingar. Men även företagskulturen behöver i många fall bättras på, för nästan hälften av ledarna uppger också att en alltför gubbig eller grabbig organisationskultur är en orsak att välja bort en arbetsgivare. Dessa tre faktorer är gemensamt därför de viktigaste för företag och organisationer att åtgärda om de vill locka duktiga kvinnliga ledare.

Men det är inte bara dåligt ledarskap och fel värderingar i sig som får kvinnliga chefer att vilja lämna en organisation. Fyra av tio ratar dessutom en organisation som är alltför hierarkisk. Moderna, värderingsdrivna och inkluderande ledare som står för värderingar som man delar är vad kvinnliga ledare vill ha. Traditionella, hierarkiska företagsstrukturer är med andra ord något att försöka söka sig bort från. Dels för att ledarskapet i sig troligen är förlegat under de förhållandena, men också för att precis den typen av företagsstrukturer gör det svårt att attrahera de duktigaste talangerna. Ett företag som missar detta riskerar att bli fast med gammalmodiga ledarskapsstrukturer tills det är alldeles för sent. 


Jenny Marcuson Fors

 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer