Göteborgsföretagarna tror på ett starkt 2017

 
Göteborgsföretagarna tror på ett starkt 2017Företagsledarna i Göteborg förutspår ett starkt 2017, enligt revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons senaste undersökning om konjunkturförväntningarna de närmsta tolv månaderna. Fyra av tio företag i Göteborg räknar med att öka antalet anställda, men en lika stor andel upplever att tillväxten hindras på grund av brist på utbildad arbetskraft.

Det så kallade balansmåttet, som anger andelen optimistiska svarande minskat med andelen pessimistiska, hamnar i år på +54 % i Göteborg, vilket är högre än Sverigesnittet på + 50 %.

Företagen i Göteborg har jämfört med övriga storstäder en mer positiv bild av det kommande året. Hela 79 procent av Göteborgsföretagen tror på ökad omsättning. Även när det gäller försäljningspriser, lönsamhet och antal anställda är det göteborgarna som har störst tilltro till konjunkturen jämfört med Stockholm och Malmö. Fyra av tio företag i Göteborg räknar med att nyanställa under 2017, vilket ska jämföras med tre av tio för Sverigesnittet. Sextio procent av Göteborgsföretagarna tror att den starka konjunkturen också leder till ökad lönsamhet.

Investeringsviljan är god, 19 % av företagarna ämnar investera i nya byggnader och 37 % i maskiner och utrustning.

- Det finns en stark framtidstro bland företagen i Göteborg, säger Maria Svantesson, auktoriserad revisor och partner på Grant Thorntons kontor i Göteborg. Många kundföretag jag möter har framåtanda och satsar på tillväxt. Det händer många spännande saker i staden kopplat till Kina och Volvo. Att man väljer att förlägga ett utvecklingscentrum kring elektrifiering av fordon här är ett exempel som genererar arbetstillfällen och tillförsikt, menar Maria Svantesson.

I ett avseende är inte företagsledarna i Göteborg nöjda. De hindras mer än företagare i övriga landet av byråkrati och regelverk. Hela 21 procent av företagarna i Göteborg hindras jämfört med 10 procent i Malmö och 18 procent i Stockholm 
Vart fjärde företag i Göteborg hindras dessutom i sin tillväxt av att man inte hittar utbildad arbetskraft.

- Jag märker tydligt i dialogen med våra kunder att många söker personal med rätt kompetens och erfarenhet, ofta är det inom it och teknik, kommenterar Maria Svantesson. Att attrahera sådana personer till Göteborg är en nyckelfråga att lösa, menar hon.

Om undersökningen
Grant Thorntonundersökningen, International Business Report (IBR), lanserades 1992 i nio europeiska länder, däribland Sverige. I undersökningen har 400 företagsledare i svenska medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats under fjärde kvartalet 2016, varav 52 i Göteborg.
Idag ger undersökningen insikter om åsikter och förväntningar hos fler än 10 000 företag per år, i 37 länder. Undersökningen görs kvartalsvis och under Q4 har 2600 företagsledare (CEO/vd, styrelseordföranden eller andra seniora ledare) intervjuats via telefon.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler