”Hållbarhet handlar ytterst om etik och moral, om att göra positiv skillnad”

 
”Hållbarhet handlar ytterst om etik och moral, om att göra positiv skillnad”Hållbarhetsfrågorna har engagerat Camilla Weiner på djupet så långt tillbaka i karriären hon kan minnas. Foto: Peter Nordhahl. Idag har de flesta aktörer i fastighetsbranschen kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, i synnerhet inom miljö. Men det finns också mycket mer att utveckla, särskilt när det gäller social hållbarhet. Det menar Camilla Weiner som jobbat med kommunikation och hållbarhetsfrågor i storföretag i över 20 år, nu som hållbarhetschef på Magnolia Bostad. Hon brinner för att göra skillnad och trots att mycket är påbörjat ser hon stora möjligheter framöver.

Det märks rätt snart under vår intervju att det här med hållbarhet och hållbarhetsfrågor inte bara är Camilla Weiners arbete, utan något som har engagerat henne på djupet så långt tillbaka i karriären hon kan minnas.

– Jag har alltid sporrats av utmaningen att driva utvecklingen framåt oavsett var jag har varit och i detta finns ju en självklar koppling till hållbarhetsperspektivet, som hon förklarar. Redan tidigt jobbade jag mycket med värderingar och värdegrund och började ställa mig frågan: Vad har vi på det här företaget för roll i samhället och hur kan vi agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka?

Hennes erfarenheter sträcker sig ifrån vitt skilda branscher som säkerhet och livsmedel till hygien, pappersmassa och verktyg samt fastigheter – och nu senast byggbranschen, där Camilla Weiner varit hållbarhetschef på Magnollia Bostad i cirka ett år.

– Fastighetsbranschen är väldigt spännande, för det händer så otroligt mycket här! säger hon entusiastiskt och syftar framförallt på den tekniska utvecklingens alla möjligheter.

Men vi återkommer till detta, för att först bena ut vad som egentligen menas när vi pratar hållbarhet i fastighetsbranschen idag. Begreppet ”integrerad hållbarhet” kommer allt mer och innebär i korthet en sammanslagning av miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, eftersom alla dessa tre aspekter hänger ihop. Med andra ord, precis just det holistiska synsätt som Camilla Weiner förespråkat i alla år och som är kopplat till företagets roll i samhället.

– Hållbarhet handlar ytterst om etik och moral, om att göra positiv skillnad, på både kort och lång sikt, menar hon.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet går hand i hand, framhåller hon.

– Många vill bo och leva hållbart i dag. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på att miljöcertifiera byggnader utan även bygga in förutsättningar för en ekologisk, resurseffektiv och hållbar livsstil redan från början. Det handlar om att utveckla inte bara friska, miljövänliga hus som håller länge, utan också om socialt hållbara boendemiljöer, vilket också bidrar till att öka värdet för både boende och värdet på fastigheten.

Det kan exempelvis handla om att det finns odlingsmöjligheter och växthus för att främja självhushåll, eller solpaneler för att minska såväl miljö- och energipåverkan som resurseffektiva lösningar som minskar boendekostnaderna. Men det kan även handla om att utnyttja befintlig teknik, som att ha digitala paneler i trapphusen med tidtabeller för kollektivtrafiken för att underlätta kollektivt resande och digitala verktyg för boende att mäta och följa upp vatten- och elförbrukning, utvecklar Camilla Weiner, samtidigt som hon betonar att det inte räcker med att bara tillhandahålla verktygen.

– För att kunna leva hållbart måste de boende också både få kunskap och integreras. Annars finns risken att många satsningar går till spillo, påpekar hon. Det är exempelvis jätteviktigt att informera och ge tips och råd till nyinflyttade kring hur de kan leva hållbart och ta vara på det fastigheten och stadsdelen erbjuder.

Camilla Weiner återkommer ofta till det holistiska perspektivet och integrerad hållbarhet och hon menar att det finns stora möjligheter att utveckla särskilt social hållbarhet.

– Att ta ett socialt ansvar är själva kärnan i social hållbarhet, understryker hon. Men det innefattar även att bidra till att lösa bostadsbristen i Sverige. För att möta behoven för ökad social och ekonomisk integration är det också viktigt att utveckla trygga, säkra och ekonomiskt hållbara lösningar.

I Magnolias nyss genomförda intressentdialog är den tydligaste trenden att social hållbarhet blir allt viktigare. Här står trygghet och säkerhet högt upp på listan över vad boende tycker är viktigast i och kring sina hem, något som bygg- och fastighetsbranschen kan bli ännu bättre på, anser Camilla Weiner, som annars tycker att de flesta företag i branschen numera generellt kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.

– Trygghet och säkerhetsfrågor varierar också från ort och stadsdel och betyder ofta olika saker på olika ställen. Det är därför viktigt att engagera sig lokalt för att lära känna stadsdelen och invånarna som bor där, uppmuntrar Camilla Weiner. På Magnolia stödjer vi till exempel lagidrotter på de orter vi verkar, framförallt dam- och tjejfotboll. Det är dels ett forum för att stödja sociala frågor som jämställdhetsfrågor och integrationsfrågor, som också är viktiga branschfrågor i byggbranschen, och dels ett forum att få inblick i vilka sociala frågor stadsdelen och orten arbetar med.

Hur du arbetar med belysning, entréer och fönster i det offentliga rummet är några konkreta exempel på trygghetsfrämjande åtgärder, liksom att ha aktiva bottenplattor i fastigheten, med verksamhet och därmed liv och rörelse stor del av dygnet.

– Det kan vara både att ha cykelförvaringen och tvättstugorna förlagda här i stället för i mörka källarrum och att man hyr ut lokaler till gym och andra externa näringsidkare med långa öppettider, illustrerar hon.

Vad har du fler för hållbarhetstips till fastighetsägare och byggföretag?

– Att ha en ständig dialog med intressenterna och örat mot rälsen när det gäller den tekniska utvecklingen.

Camilla Weiner spår en tydlig trend mot små samhällen i samhället, där allt fler inte bara bor utan också arbetar hemifrån och gör sina flesta ärenden i närområdet.

– Sedan hoppas jag också på mer närproducerat framöver och en utveckling av delningsekonomin, där jag tror att de digitala lösningarna kommer att spela en stor roll som sambandscentral för att dela tjänster med varandra på ett enkelt och smidigt sätt. Det kan vara bil- och cykelpooler eller att man hjälps åt att hämta barn på förskolan, spånar hon. Tänk, så många möjligheter det finns att utveckla hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen. Det här är en superspännande resa som bara har börjat!


Eva-Lotta Sigurdh
 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer