Huvudkontor certifierat för hållbarhet

 
Huvudkontor certifierat för hållbarhetTietos huvudkontor har tilldelats den första LEED Platina-certifieringen för en befintlig byggnad i Finland. Tietos nya huvudkontor i Keilalahti i Esbo har utformats för att förbättra de anställdas upplevelse, men även för att överträffa miljökraven. Allt från energiförbrukning till mötesrummens nyttjandegrad har optimerats med den senaste intelligenta tekniken. Lösningarna har gett Tietos huvudkontor den första LEED Platina-certifieringen för en befintlig byggnad i Finland.

Tietos hållbart renoverade kontorsutrymmen i Keilalahti i finska Esbo är byggda för effektiva och flexibla arbetssätt, med öppna ytor, områden för medskapande och innovation som tillsammans bildar en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Den nyrenoverade kontorsbyggnaden öppnades vid årsskiftet och har nu tilldelats den högsta LEED Platina-certifieringen (Leadership in Energy and Environmental Design). I Europa finns bara 19 byggnader med LEED-certifiering (EB) på platinanivå.

– Vi är väldigt glada att vi fått en LEED Platina-certifiering. Vi är stolta över vårt effektiva och smarta huvudkontor. Den nyrenoverade byggnaden förbrukar upp till 60 procent mindre energi jämfört med vårt gamla huvudkontor – det är ett fantastiskt resultat för ett kontor med cirka 1 200 anställda, säger Tiia Katajamäki, Environmental Manager, Tieto.

Tietos nya huvudkontor kombinerar även sensorteknik, uppkopplade lösningar och dataanalys som förmedlar information till byggnadens förvaltare och användare.   

I Keilalahti övervakas alla utrymmen av omkring 6 000 sensorer dagligen. Varje skrivbord delas av i snitt 1,7 anställda, vilket gör att kontorets multifunktionella kvadratmeter har en väldigt hög nyttjandegrad. Dessutom har många åtgärder för energieffektivitet vidtagits, bland annat optimering av värme och ventilation, och hundratals LED-lampor och sysselsättningssensorer har implementerats.

Fjärrkontrollsystem för byggnadsautomation ger löpande uppföljning. Byggnaden drivs med 100 procent förnybar vindkraft och för kylsystemet används havsvatten. 

Förutom resursbesparingar har stort fokus lagts på hållbara upphandlingsprocesser redan i planeringsfasen. Till exempel är cirka 40 procent av möblerna återanvända och alla mattor uppfyller de högsta kvalitetskraven för inomhusluft. Dessutom har Keilalahti energieffektiv ICT-utrustning samt miljövänliga nya möbler och rengöringsprocesser.

Alla de nästan 1 200 anställda som arbetar i byggnaden har på olika sätt varit involverade i renoveringen.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer