Konsten att skapa rum för rätt förändring

 
Konsten att skapa rum för rätt förändringSenabs nya rapport släpptes under Almedalsveckan. Senabs rapport, ”Att leva och leda i turbulens – konsten att skapa rum för rätt förändring”, sätter utmaningen att leda i förändring i blickfånget och presenterar tio nycklar för att lyckas. Tillsammans med Kairos Future har Senab spanat efter trender som formar ett alltmer turbulent arbetsliv.

Arbetslivet har varit i förändring under lång tid men många upplever att den period som samhället är inne i just nu innebär att förändringstakten ökat än mer, inte minst som följd av den pågående digitaliseringen som ritar om många gamla sanningar i arbetslivet. Därför är det av största vikt att både förstå vad som präglar det framväxande arbetslivet men också om vad som krävs för att leva och leda i en sådan situation.

Senabs rapport, ”Att leva och leda i turbulens – konsten att skapa rum för rätt förändring”, sätter utmaningen att leda i förändring i blickfånget och presenterar tio nycklar för att lyckas och vi får även ta del av svenskarnas syn på förändring i arbetslivet.

Tillsammans med Kairos Future har Senab spanat efter trender som formar ett alltmer turbulent arbetsliv. Man har intervjuat företag som har erfarenhet av stora förändringar samt genomfört en enkätundersökning bland 1000 yrkesverksamma respondenter om hur de ser på förändring kopplat till arbetslivet. Svaren har sammanställts i en rapport med ambitionen att ge läsaren perspektiv på den tillvaro och de beslutsmiljöer vi lever i och hur vi kan möta de mest utmanande förändringarna. De utmaningar vi inte kan kontrollera.

– Vi på Senab möter själva förändringar hela tiden. Och vi vet att förändring alltid börjar med människor. Därför är det viktigt att arbeta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att medarbetare ska vilja gå till jobbet. Engagemanget kommer när vi sätter människan i centrum och lyssnar med intentionen att förstå och är tydliga med vår vision, säger Mikeal Grundén VD Senab AB

– Största risken i arbetslivet idag är när man inser att det krävs förändrade arbetssätt men där ledningen tar beslut om förändring utan att ge den tid eller att förankra den internt. Man räknar istället med att det ska sköta sig självt. Eller när ledningen undervärderar själva förändringen – man inser inte hur stor förändringen verkligen är för organisationen, säger Johan Selberg, Manager SWS, Senab.

Rapporten kan läsas i sin helhet på www.senab.com


Jenny Marcuson Fors

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer