Kontorssegmentet inte längre störst

 
Kontorssegmentet inte längre störstNewsecs bedömning är att kontor i goda lägen kommer gå starkt även under 2018. Foto: Gettyimages. Newsec summerar transaktionsåret 2017, som överträffade prognoserna och blev ytterligare ett starkt år. Den totala transaktionsvolymen landade på 148 miljarder kronor, jämfört med 201 året innan.

Bostäder gick under 2017 om kontor som det största segmentet och landade på 26% av den totala transaktionsvolymen vilket var samma andel som året innan, medan kontor föll från 30 till 18%.

Den låga omsättningen av kontorsfastigheter förklaras framförallt av att institutionella långsiktiga ägare förvärvat denna typ av fastigheter under lång tid och att tyngdpunkten inom segmentet återfinns i de bästa lägena där priserna är som allra högst. Nuvarande lagar och regler medger endast en begränsad nyproduktion vilket ytterligare spär på utbudsbristen.

”Vi kan konstatera att 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare en stark december. Vi pratade en hel del om kontorsmarknaden under 2017 och varnade bland annat för skriande brist på bra ytor i centrala Stockholm och historiskt höga hyresnivåer som gör det svårt för mindre företag att etablera sig. Newsecs bedömning är att kontor i goda lägen kommer gå starkt även under 2018, främst på grund av fortsatt hyrestillväxt”, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Utländska aktörer ser med fortsatt intresse på Norden och var för femte kvartalet i rad nettoköpare i Sverige. Andelen utländska aktörer landade för helåret på 23% (19% 2016, 26% 2015). China Investment Corporations förvärv av delar av Blackstones europeiska logistikportfölj, med bland annat nio svenska fastigheter till ett bedömt marknadsvärde på över 2 miljarder kronor, var det största utländska förvärvet på den svenska marknaden under 2017. Det var första gången en kinesisk investerare genomförde en större fastighetsaffär i Sverige. Norge är det land som hamnar i topp sett till utländska investeringar i Sverige men även amerikanska och brittiska aktörer utmärker sig på köpsidan. 

 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer