Kreativ mötesplats som sticker ut

 
  • Husets fasad är klädd med vita stenplattor. Jordiga färger i ett fjällmönster på fläkttornen. Foto: Åke E:son Lindman.

    Husets fasad är klädd med vita stenplattor. Jordiga färger i ett fjällmönster på fläkttornen. Foto: Åke E:son Lindman.

  • Bottenplanet har flera mötesplatser, både öppna och infällda i väggarna. Foto: Åke E:son Lindman.

    Bottenplanet har flera mötesplatser, både öppna och infällda i väggarna. Foto: Åke E:son Lindman.

  • Restaurangen ligger i en tillbyggnad av glas och har en känsla av orangeri. Foto: Åke E:son Lindman.

    Restaurangen ligger i en tillbyggnad av glas och har en känsla av orangeri. Foto: Åke E:son Lindman.

Föregående
Nästa
 
Hubben är en ny profilbyggnad i Uppsala Science Park och det nya navet i området – ett centrum för innovation och möten, något som tidigare har saknats. White arkitekter har ritat byggnaden som har ett öppet och välkomnande bottenplan.

Uppsala Science Park har fått en ny mötesplats med restaurang, konferenslokaler, café, kontor och lab. Den 1 december gick första flyttlasset för Region Uppsala som har sjukhuslab och kontor i huset. Här finns också Uppsala Innovation hub med sin inkubatorverksamhet och Coor, som driver restaurangen och konferensdelen.

– Uppsala har världens fjärde bästa företagsinkubator som föder idéer inom Life Science, bioteknik, medicin och it. Man hade saknat ett nav i Uppsala Science Park, så Hubben är ett välkommet tillskott, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt för projektet på White.

Ett generöst torg framför den södra entrén välkomnar besökaren in i byggnaden. Bottenvåningen är publik och har en stor, vacker ljusgård som är husets hjärta.

– Det är en ganska massiv huskropp, men ändå är det bara en ljusgård med en central trappa som är placerad så att det ska vara lätt att välja trappan istället för hissen. Den har också välproportionerade steg och är V-formad så den är behaglig att gå i.

Arkitekterna har valt rätt påkostade material i ljusgården med borstat, rostfritt stål, ask och skiffergolv från Jämtland.

– Vi har valt att lägga krutet på de publika och mest synliga ytorna, som ljusgården, restaurangen och även utvändigt. Budgeten var bra satt från början för projektet klarade sig under budget och jag tycker inte att vi har prutat bort något, vi har vetat vad vi har ritat in och haft en känsla för vad det har kostat, säger Anders Tväråna.

Han kan meddela att beställaren Vasakronan är nöjd. Tidplanen har också hållits och Anders tycker att projektet har flutit på bra.

– Projektet är utfört på delad entreprenad med Byggstyrning som projektledare och projekteringsansvariga. De har handlat upp kanske 40 olika delentreprenader och det har gjort att vi som arkitekter har blivit mer involverade och kommit närmare byggprojektet. Trappan fick bli en egen delentreprenad för byggentreprenören backade och ville inte åta sig det.

En lokal smidesfirma, Libro stålteknik, tog sig an trappan. Den kanske verkar svår att ha fått till, men enligt Anders är det inte så avancerat.

– Det är fina trädetaljer och trappans steg och vilplan är klädda med stavparkett i ek. Det är infälld belysning i handledarna och utvändigt är det träribbor med ett smidesräcke som är fäst i toppen på ribborna på sina ställen.

Det är också räcken runt hela ljusgården på varje våningsplan och även där är det infälld belysning. Träribborna ger ett varmt intryck och de fungerar också som ljudabsorbenter då det är tyg och stenull bakom.

– Ljusgården har en oregelbunden sexkantsform som är olika på varje våningsplan och maximerar hur mycket lokalarea man kan få in. Balkongerna ger också ytor för möten, säger Anders Tväråna.

Nere i ljusgården är det flera grupper av möbler för arbete, vila eller möten. Infällda bås i väggarna bildar tysta rum.

Mitt i ljusgården sträcker sig det 25 meter höga konstverket Helix/Raumzeichnung (Aros) av Monika Grzymal upp mot ljusöppningen i taket. Dess organiska form symboliserar de möten som sker mellan olika professioner, kulturer och processer.

Entréplanet rymmer också restaurangen som fortsätter ut i en tillbyggnad av glas.

– Vi har även haft inredningsuppdraget i restaurangen, konferensanläggningen och stora delar av huset i övrigt. I restaurangen sker ett byte av material för att skapa en känsla av ett orangeri. Här valde vi ett tegelklinkergolv och höga planteringskärl som delar av rummet.

Husets fasad är klädd med vita stenplattor, som blir en innervägg i restaurangen. På var sin sida om tillbyggnaden i glas står två färgglada torn, som faktiskt är luftintag.

– Vi har maskerat dem ganska bra med fibercementskivor i ett fjällmönster där den övre delen öppnar sig likt en grankotte. Ofta har man fläktrum på taket, men där ville vi ha lokaler, så fläktrummet placerades i källaren med till och frånluft i varsitt torn. De jordiga färgerna har vi plockat från omgivande hus och det återkommer också i ett större format på husets takvåning, säger Anders.

Frånluften från labmiljöerna, som både kan vara giftig och illaluktande, är dock placerad på taket. En stor utmaning har varit att bygga in de mycket stora luftkanalerna som krävs.Den vita fasadfärgen gör att huset sticker ut i området.

– Fasaden består av moduler som har tillverkats i fabrik med våningshöga sektioner, ungefär fem meter breda, med fönstren monterade och klara.

Över 30 personer från White har varit involverade i projektet. Man har även fungerat som landskapsarkitekt.

– Tidigare bestod tomten av en grus och asfaltsparkering, så området har nu fått en mer stadsmässing miljö, avslutar Anders.


Jenny Marcuson Fors

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer