Logistik – en starkt expansiv sektor

 
Logistik – en starkt expansiv sektorPrologis startar nu etapp 2 av den nya logistikparken i Torslanda, Göteborg. Anläggningen om cirka 25 000 beräknas stå klar januari 2019. Foto: Prologis. Nyproduktionen av logistikanläggningar i landet har ökat mer eller mindre kontinuerligt de senaste 15-20 åren. Lågkonjunkturen för tio år sedan påverkade i stort sett allt byggande negativ med undantag för investeringar i logistikanläggningar som fortsatt att öka. Under 2017 byggstartades omkring 470 000 kvadratmeter logistikanläggningar enligt Byggfakta. Anläggningar som är större än 20 000 kvadratmeter svarar för omkring 65 procent av nyinvesteringarna.

För andra typer av lagerlokaler visar Byggfaktas databas på en klart sämre utveckling. Efter att ha nått en topp 2008 med omkring av 300 000 kvadratmeter har nyinvesteringarna i mindre och medelstora lagerlokaler minskat till omkring 100 000 kvadratmeter 2017.

Den geografiska koncentrationen är betydande. Tio kommuner svarade de senaste tio åren för 60 procent av nyinvesteringarna i olika typer av logistikanläggningar. Göteborg, Sigtuna och Helsingborg svarade för omkring en fjärdedel av nyinvesteringarna.

Göteborgsregionen har de senaste åren svarat för 15 procent av de totala nyinvesteringarna i logistikanläggningar. Under 2016 påbörjades ett av de större projekten under senare år; Hisingen Logistikpark med en total byggyta på 60 000 kvadratmeter. Under 2017 påbörjades närmare 90 000 kvadratmeter lager och logistikytor. Regionens genomsnittliga nyproduktion ligger på omkring 50 000 kvadratmeter per år.

I nybyggnadsplanerna för de närmaste åren finns framför allt två nya logistikanläggningar; i Halvorsäng på 200 000 kvadratmeter och i anslutning till Landvetters flygplats på 100 000 kvadratmeter. Förutom Göteborgs Hamn AB hör Bockasjö AB och Prologis AB till de stora investerarna i logistikanläggningar i regionen.

Stockholmsregionen har de senaste fem åren svarat för omkring 15 procent av nyinvesteringarna. I genomsnitt byggstartades omkring 85 000 kvadratmeter lager och logistiklokaler. Under 2017 påbörjades totalt omkring 70 000 kvadratmeter varav 55 000 kvadratmeter i större logistikanläggningar. Den geografiska koncentrationen är betydande; Upplandsbro, Sigtuna, Nykvarn och Haninge svarade de senaste fem åren för 75 procent av marknaden.

Investeringsplanerna omfattar enligt Byggfakta sammanlagt omkring 800 000 kvadratmeter i Upplands-Bro, Sigtuna och Nynäshamn som tillsammans svarar för 90 procent av byggplanerna. I Upplands-Bro fortsätter utbyggnaden av Brunna logistikområde där framför allt NCC AB och Castellum AB står för investeringarna. Stendörren Fastigheter AB planerar ett nytt område i Bro på totalt omkring 400 000 kvadratmeter.

Helsingborgsregionen är landets tredje största marknad efter Göteborg och Stockholm med drygt 10 procent av nyproduktionen av lager och logistiklokaler. Regionen bygger omkring 50 000 kvadratmeter lager- och logistiklokaler per år. Under 2017 påbörjades omkring 70 000 kvadratmeter med Catenas utbyggnad i Långeberga med 30 000 kvadratmeter som största projekt. I Långeberga planerar också Skanska AB en större utbyggnad de närmaste åren. Men i övrigt är projektreserven liten.

Malmöregionen svarade de senaste fem åren för omkring 5 procent av nyproduktionen. Under 2017 påbörjades 20 000 kvadratmeter lokaler, vilket är en ganska normal nivå för regionen. Investeringsplanerna är inte heller särskilt omfattande enligt Byggfakta; omkring 20 000 kvadratmeter.

Örebroregionen har de senaste fem åren haft en stark tillväxt i logistikytor. Flera nya centrallager har byggts de senaste åren och fler är på gång. I genomsnitt byggstartas omkring 25 000 kvadratmeter logistikytor per år. Planerna för de närmaste åren omfattar omkring 400 000 kvadratmeter. I år byggstartar Lidl AB ett nytt centrallager på 50 000 kvadratmeter i Pilängens industriområde och längre fram bygger Törsjö Logistik AB ett nytt logistikområde på 300 000 kvadratmeter i Törsjö.

Jönköpingsregionen verkar nästan helt ha tappat fart de senaste åren. Investeringstakten har visserligen periodvis varierat kraftigt men sedan 2010 har nyinvesteringarna i lager- och logistiklokaler gått tillbaka väsentligt med lägstanivåer på ett par tusen kvadratmeter per år.

Den genomsnittliga produktionen under de senaste tio åren var omkring 35 000 kvadratmeter lokaler per år. Under 2017 ökade byggstarterna till omkring 40 000 kvadratmeter med en fortsatt utbyggnad av Torsviksområdet. Och i anslutning till Torsviksområdet etableras en ny logistikspark  i Södra Stigamo.

Lars-Örjan Axling

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer