Malmös kontorsmarknad kom lindrigare undan under pandemin

 
  • Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2022. Källa: CityMark Analys

    Vakansgrad för kontorslokaler i Centrala Malmö, Göteborg och Stockholm, 2009-2022. Källa: CityMark Analys

  • Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Malmö 2009-2021.

    Tecknade hyresavtal för kontorslokaler i Malmö 2009-2021.

Föregående
Nästa
 
Hyresmarknaden för kontorslokaler i Malmö visar en stabilare utveckling efter pandemiåren. CityMark Analys senaste kartläggning visar att vakansgraden visserligen ökat det senaste halvåret men den är lägre än för ett år sedan.

CityMark Analys kartlägger i detalj kontorshyresmarknaden i Malmö och andra större städer två gånger om året. I vårens kartläggning framkommer bland annat att vakansgraden i centrala Malmö uppgick till strax under 9 procent. Det är en tydlig uppgång sedan i höstas men en lägre nivå än våren 2021. 

Vakansgraden är i dagsläget omkring tre procentenheter högre i centrala Malmö än innan pandemin. Jämfört med Stockholm och Göteborg har vakansgraden dock överlag varit högre i Malmö de senaste tio åren, vilket innebär att de senaste årens uppgång är mindre dramatisk, i jämförelse med dessa.

Vakanserna har stigit något mindre i de allra mest centrala delarna, CBD och Västra Hamnen, än i övriga innerstaden. Även i ytterområdena utanför centrum har uppgången varit mindre, om än från en högre ursprunglig nivå. Sedan höstens kartläggning har vakanserna ökat snabbare i det modernare segmentet än i det äldre segmentet.

– Malmös kontorsmarknad verkar ha kommit något lindrigare undan än andra städer under pandemin. Mängden uthyrd kontorsyta är högre idag än vad den var innan pandemin. Ett visst tillflöde av nya kontorslokaler har dock inneburit att vakanserna också ökat. Utsikterna framöver är osäkra där en relativt stark utveckling av sysselsättningen i kontorsintensiva sektorer ska möta anpassningarna till nya arbetssätt med mindre kontorsnärvaro, de nyproduktionsprojekt som färdigställs och en dämpad konjunkturutveckling, säger Tor Borg, analyschef på CityMark Analys.

Viss återhämtning för uthyrningen 

Både 2019 och 2002 var förhållandevis svaga år för uthyrningen på Malmös kontorsmarknad. Antalet tecknade avtal och antalet uthyrda kvadratmeter föll markant båda åren. Under 2021 kom en återhämtning av bruttouthyrningen, då drygt 100 avtal om en yta på nästan 58 000 kvadratmeter har registrerats. Det är dock en bit kvar till nivåerna under 2014-2019.

– Att döma av uthyrningen så verkar det finnas efterfrågan på mindre kontorslokaler i Malmö. Större uthyrningar har dock varit förhållandevis sällsynta de senaste två åren. Än så länge är efterfrågan proportionellt fördelad mellan nya, moderna lokaler och äldre lokaler. Det finns dock en risk att det blir svårare att finna hyresgäster till äldre, omoderna lokaler i ogynnsamma lägen framöver, säger Tor Borg.


Taggar

Öresund

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer