Mångmiljonaffär för Kungsleden

 
Mångmiljonaffär för KungsledenKungsleden lämnar Eskilstuna. Foto: Getty Images Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av 15 handels- och kontorsfastigheter i Eskilstuna till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 700 Mkr före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med fastigheternas bokförda värde.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om drygt 80 000 kvm, varav cirka 20 000 kvm har stått vakant under lång tid.

– Vi har fått möjligheten att sälja vårt Eskilstunabestånd till en bra och långsiktig fastighetsägare med fokus på regionstäder. Det frigjorda kapitalet kommer att användas till värdeskapande investeringar i någon av våra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö eller Västerås. Transaktionen innebär också att vi stärker vårt fokus på kontor och minskar andelen handelsfastigheter i portföljen till att utgöra 5 procent av det totala fastighetsvärdet”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden

Frånträde kommer att äga rum i januari 2019 och det årliga driftnettobortfallet uppgår till omkring 40 Mkr.

I och med försäljningen lämnar Kungsleden Eskilstuna och stänger sitt lokalkontor på orten.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer