Moderna logistikanläggningar allt mer avgörande för e-handelns framgång

 
Moderna logistikanläggningar allt mer avgörande för e-handelns framgångFör logistikutvecklare krävs hög närvaro i storstadsregioner och logistiska knutpunkter, enligt Matthias Kettelhoit. När spelplanen ständigt ritas om för e-handlare krävs också mer flexibla lösningar från logistikutvecklare. Matthias Kettelhoit, kommersiell chef på Logicenters, menar att det är viktigare än någonsin att vara anpassningsbar i utvecklingen och våga investera långsiktigt i logistiken.

Onlinebutikernas slutkonsumenter har insett vilken valfrihet och maktposition de har och efterfrågar allt högre servicenivå på logistiken. Billigare och snabbare leveranser är exempel på krav som e-handlare tampas med. Det innebär även ständigt förändrande förutsättningar för logistikutvecklare, som i sin tur behöver förstå e-handlarnas kontext för att kunna stötta affären fullt ut.

– När vi utvecklar logistikfastigheter gör vi allt för att underlätta e-handlarens försäljning genom moderna specifikationer. Automatiserade lösningar och högre takhöjd är två exempel. Som logistikutvecklare behöver vi också ha hög närvaro i storstadsregioner och logistiska knutpunkter för att stödja snabbare leveranser, säger Matthias Kettelhoit, kommersiell chef på Logicenters.

Förutom rådande trender inom e-handelslogistik behöver hänsyn tas till en oviss framtid med en växande marknad och nya aktörer. Vinnaren på dagens marknad kan snabbt bli irrelevant imorgon. Därför växer vikten av att ha en långsiktig fastighetsutvecklare som är både stabil och snabbfotad.

– Logicenters mest eftertraktade fastigheter är generiska med anpassningsbara funktioner, vilket gör dem lämpliga för ett brett urval av hyresgäster. För att sticka ut i en föränderlig bransch och vara konkurrenskraftig även på morgondagens marknad behöver man vara snabb i både beslutsprocesser och utförande, avslutar Matthias Kettelhoit. 

De tre viktigaste framgångsfaktorerna för det kommande året enligt Matthias

1. Erbjuda möjligheter att expandera

Den främsta faktorn för att lyckas som logistikleverantör är att kunna möta tillväxtbehoven för e-handlare. Ägare och utvecklare av logistikfastigheter behöver erbjuda möjligheten att expandera då behoven av större yta förändras snabbt.

2. Moderna logistikfastigheter nära slutkonsument

För att tillgodose konsumenternas ökade efterfråga på korta leveranstider är det av vikt att logistikanläggningarna är belägna strategiskt, antingen centralt eller vid logistiska knutpunkter.

3. Ha en flexibel affärsmodell

Logistikleverantörer har fördel av en flexibel affärsmodell som är anpassad till kunder med föränderlig verksamhet. Genom att fördela intäkterna och erbjuda delar av fastigheter åstadkommer man en modell som stödjer kundernas tillväxt.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer