Möjlighet för 600 nya arbetsplatser i Brunnshög

 
Möjlighet för 600 nya arbetsplatser i BrunnshögEntré till såväl laboratorier som kontor blir från en mindre gata norr om kvarteret. Illustration: Kamikaze Arkitekter. En ny detaljplan tas fram där det blir möjligt att bygga två nano-laboratorier och kontor i Brunnshög, något som ger plats för 600 nya arbetsplatser.

Direkt öster om Max IV vill man bygga två nya laboratorier - Lund Nanolab och ProNano som är två renrumsanläggningar för nanoteknik. Den första är en del av Lunds universitet och är inriktad på forskning och den senare är en pilotproduktionsanläggning, som förväntas kunna drivas kommersiellt så småningom. Laboratorieanläggningarna kompletteras med byggnader med forskningskontor, mötesrum med mera. Utöver det ska det vara möjligt med ytterligare kontorsbyggnader som kan hysa extern verksamhet.

– Nu ser vi till att Brunnshög och Science Village Scandinavia kan växa med högspecialiserad forskning, precis den inriktning vi eftersträvar mellan ESS och MaxIV, säger Björn Abelson (S), ordförande Byggnadsnämnden i Lund.

Planområdet (del av Östra Torn 27:13) ligger direkt öster om Max IV. I det förarbete som har gjorts föreslås att laboratorierna med gröna fasader placeras mot Vindarnas park och att de mer personalintensiva kontoren vänder sig mot Science Village. Entré till såväl laboratorier som kontor blir från en mindre gata norr om kvarteret.

Läget inom Science Village har valts med tanke på att laboratorierna behöver ha ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter till spårvagnarnas magnetfält. Andra speciella förutsättningar är extrema krav på vibrationskontroll och en mycket ren miljö. Därför konstrueras ett kraftigt bjälklag, cirka 1000 mm betong, som ska vara helt isolerat från omgivningen och från byggnaden i övrigt. Det planeras också för avancerade luftslussar.

Laboratorierna producerar en ansenlig mängd överskottsenergi. Den bör kunna utnyttjas i det lågtemperatursystem som planeras för hela Science Village och där energi kan återlevereras direkt till ledningsnätet. Därutöver kan anläggningen producera energi om man utnyttjar takens goda läge för solceller.

Plansökande är Science Village Scandinavia AB, ett bolag som ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet.


Jenny Marcuson Fors

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer