Neråt för nettouthyrningen i flera bolag

 
Fabeges nettouthyrning blev -5 miljoner kronor i det tredje kvartalet, jämfört med plus 29 miljoner motsvarande period i fjol. Därmed ansluter sig Fabege till de övriga fastighetsbolag som rapporterat en negativ nettouthyrning, däribland Castellum, Kungsleden och Atrium Ljungberg.

"Nettouthyrningen lever inte upp till våra förväntningar. Året fick en tuff start med Skatteverkets uppsägning och vi har inte kommit i mål med projektuthyrningar i den omfattning vi önskat", skriver nytillträdda vd:n för Fabege Stefan Dahlbo i delårsrapporten och fortsätter:

"Nettouthyrningen är dessutom normalt sett svagare i tredje kvartalet. Det innebär också att projektvolymen sannolikt kommer att minska något nästa år. Vi har ett antal bra pågående dialoger som bekräftar vår tro på potentialen i våra stadsutvecklingsprojekt", fortsätter han.

Enligt Stefan Dahlbo fortsätter Fabege, trots viss oro för bland annat konjunktur och handelsdiskussioner, att se stor efterfrågan på lokaler och hyrestillväxt. Inte minst tack vare rekordlåga räntor faller dessutom avkastningskraven ytterligare, uppger han.

Ett annat exempel är Castellum vars nettouthyrningen landade på -42 miljoner kronor för det tredje kvartalet och därmed på -38 miljoner för årets första nio månader.

"Bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå /…/, men ett fåtal större uppsägningar i slutet av kvartalet medförde att nettouthyrningen blev negativ", fortsätter Henrik Saxborn, som betonar att det råder fortsatt brist på lokaler i attraktiva lägen.


Nyhetsbyrån Direkt/CityMark

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer