Nordens största FM-konferens går snart av stapeln

 
Nordens största FM-konferens går snart av stapelnViktor Mannerholm Hammar, ordförande IFMA Sverige.
International Facility Management Association (IFMA Sverige) är som organisation den naturliga samlingspunkten för Facility Managementbranschen (FM-branchen), både för att nätverka, lära av varandra och utvecklas tillsammans. Den 6-7 december hålls Nordic Workplace, Nordens största FM-konferens, i Stockholm.

På Nordic Workplace kommer vi att kunna kombinera nätverkande och lärande samt utvecklas genom att ta del av framtidsspaningar och trender inom FM. Det kommer bland annat att handla om smarta byggnader, smarta arbetssätt och smart teknik samt nya affärsmodeller (Vested) och framgångsfaktorer för hur man lyckas med genomförande av internationella arbetsplatskoncept.

Det Stora FM-priset har samlat rekordmånga tävlande. Priset premierar de mest intelligenta och nytänkande akademiska uppsatserna inom Facility Management-området. De tävlande är skribenter av C- och D-uppsatser som bidrar med konkreta förslag till insatser som kan höja produktiviteten i FM-branschen. Vilket av bidragen som vinner avslöjas vid prisutdelningen på Nordic Workplace. ISS uppmuntrar genom priset till utvecklingen av FM-branschen och är ett led i en strävan att synliggöra branschen och öka dess attraktionskraft bland studenter.

Min erfarenhet, från att som IFMAs ordförande ha fått möjlighet att vara med i juryn till Stora FM-priset, är att det finns otroligt många spännande och nytänkande uppsatser inom FM. Aktuella teman just nu är hur det går att dra nytta digitalisering och internet of things i FM-leveransen samt kontorsutformningens och FM-tjänsternas påverkan på medarbetares prestation, produktivitet och engagemang.

Uppsatserna visar att områden såsom HR, IT och FM som tidigare varit frikopplade i många organisationer blir alltmer sammanlänkade. För att lyckas dra nytta av och skapa konkurrensfördelar genom digitalisering och nya arbetsplatskoncept krävs tvärfunktionella projekt och kompetenser. På Nordic Workplace pre-conference skapas möjlighet att få en djupare förståelse för kopplingen mellan FM och HR. På NWP pre-conference kommer vi till exempel att kunna ta del av vad framtidens arbete egentligen innebär och hur HR kan dra nytta av digitaliseringen.

IFMA är en mycket aktiv förening som hade över 1 000 deltagare på events och nätverksträffar under förra året. Under oktober och november i år är det redan inplanerat 8 nätverksträffar och sedan är Nordic Workplace den 6-7 december.

Hoppas att vi ses där!

Victor Mannerholm Hammar, ordförande IFMA Sverige
 

Lediga lokaler