Nyfosa i jätteaffär på 4,2 miljarder

 
Nyfosa i jätteaffär på 4,2 miljarderStina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa. Foto: Nyfosa Nyfosa har tecknat avtal med Randviken Fastigheter AB om förvärv av en fastighetsportfölj till ett totalt värde om 4,174 MDSEK. Förvärvet avser en portfölj av 79 kommersiella fastigheter. Som en del i köpeskillingen kommer Nyfosa att emittera 10 310 000 nya aktier.

Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Karlstad men även i Uppsala, Stockholm, Norrköping och Malmö och utgörs främst av kontor samt lager. Fastigheterna har en total yta om 286 487 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 350 MSEK. De största hyresgästerna utgörs av AFRY AB, Meda AB och Tieto Sweden AB. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,6 år och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 90 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheterna är planerat till den 29 februari 2020. Fysiskt tillträde är planerat till den 4 mars 2020. Tillträde är villkorat av att Konkurrensverket godkänner transaktionen.

Fastigheterna har i affären ett värde om 4,2 MDSEK och köpeskillingen erläggs dels genom en kontant betalning, dels genom att Nyfosa emitterar 10 310 000 aktier. De nyemitterade aktierna har, som en del i betalningen av köpeskillingen, ett totalt värde om cirka 734 MSEK. Aktierna tecknas av säljaren. Emissionen av de nya aktierna medför en utspädning för existerande aktieägare i Nyfosa med cirka 5,8 procent av kapital och röster. Affären finansieras i övrigt genom nya lån och tillgänglig likviditet. 

– Denna transaktion ligger helt i linje med vår strategi där vi uppnår kraftig tillväxt samtidigt som vi erhåller stabila tillgångar i bra lägen i tillväxtregioner. De nya fastigheterna bidrar till att Nyfosa ökar sitt bestånd i främst Mälardalen, Stor-Malmö och Stor-Stockholm samt inom kategorierna kontor och lager. Vi är mycket nöjda med 2019 där vi har genomfört fastighetstransaktioner till ett totalt värde om cirka 9,8 MDSEK varav avyttringar för cirka 900 MSEK. Det innebär att vi netto har ökat vårt fastighetsbestånd med över 50 procent sedan noteringen i november 2018, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer