Nytt huvudkontor till Brunnshög

 
Nytt huvudkontor till BrunnshögEtt tidigt förslag på hur LKF:s nya kontor kan komma att se ut. Illustration: Fojab Arkitekter. Genom en planändring ska LKF, Lunds kommunala bostadsbolag, kunna bygga ett nytt huvudkontor i Södra Brunnshög. I samma hus planerar man att bygga runt 50 lägenheter.

I den nordöstra delen av Södra Brunnshög finns en fastighet som ägs av Lunds kommun. Det är dit LKF (Lunds Kommuns Fastighets AB) önskar att flytta och bygga ett nytt huvudkontor. Dagens detaljplan anger att det ska byggas kontor på tomten men i den planändring som nu inleds utgår man från att det också ska bli möjligt att bygga bostäder där.

– Flytten av LKF:s huvudkontor till Brunnshög känns mycket logisk, här växer en helt ny del av Lund fram. En tät intensiv stadsdel som med goda kommunikationer, spårväg mitt i, god service och närhet till universitetet, ESS och MAX IV kommer att förändra Lund, säger Björn Abelson, ordförande Byggnadsnämnden i Lund.

– LKF:s byggnad, med en mix av huvudkontor, bostäder och service, blir ett genombrott för blandat innehåll i ett nybyggt kvarter i Lund, säger projektchefen för Brunnshög, Eva Dalman, Lunds kommun.

Det preliminära förslag som har tagit fram innebär att de två nedersta våningsplanen används för kontor och de övre våningsplanen för bostäder. Innergården utformas i två plan. Kontorsdelen får en atriumgård och runt den, två våningar upp, föreslås en upphöjd gård för hyresgästerna.

– Med dagens byggtakt växer LKF snabbt. Tanken är att den nya byggnaden ska innehålla både kontorslokaler för vårt eget behov samt hyresbostäder till intresserade i vår bostadskö. Med en placering på Brunnshög, nära den nya spårvagnshållplatsen, kan vi medverka till att utveckla Lunds nya stadsdel. Ett nytt kontor med den här placeringen ger en god tillgänglighet för både besökande och hyresgäster, säger LKF:s vd, Håkan Ekelund.


Jenny Marcuson Fors

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer