Offecct expanderar stort i Tibro

 
Offecct expanderar stort i TibroOffecct har förvärvat grannfastigheten i Tibro, vilket ger en fördubbling av ytan. För att säkerställa fortsatt expansion har Offecct förvärvat grannfastigheten vid anläggningen i Tibro. 
– Nu förfogar vi över sammanlagt 20 000 kvadratmeter inomhusyta. Det ger oss en rad möjligheter i framtiden, säger företagets vd Kurt Tingdal.

Offecct har förvärvat grannfastigheten i Tibro för att kunna växa ytterligare.
– Våra nuvarande lokaler utnyttjas maximalt. När vi fick möjligheten att köpa grannfastigheten behövde vi ingen längre betänketid. Tillträde skedde 1 september och vi är redan i gång med en del arbete. Vi kommer att bygga om och anpassa lokalerna för våra ändamål i olika etapper, vi beräknar vara färdiga om ett och ett halvt år, berättar vd Kurt Tingdal.

När hela projektet är klart kommer Offecct att förfoga över närmare 20 000 kvadratmeter yta under tak, nästan en fördubbling mot idag. 

– Vår tillväxtplan kräver större ytor och en modern, hållbar och effektiv produktion. När vi är färdiga får vi ett bra flöde genom alla delar. I slutändan är det givetvis positivt för våra kunder, vilket är poängen med hela investeringen. I och med förvärvet får vi även möjlighet att vidareutveckla våra tankar kring vår affärsmodell Offecct LifeCircle, säger Kurt Tingdal.

I dag är Offecct i högsta grad ett internationellt företag med försäljning i alla världsdelar. Kurt Tingdal berättar att satsningen på projektförsäljning slagit väldigt väl ut globalt. 

– Vi har en arbetsmodell som fungerar internationellt. I grunden handlar det om att erbjuda kunskap och rådgivning, hålla vad vi lovar och givetvis att våra möbler uppfyller kundens krav på funktion och design. Vår projektförsäljning har blivit en framgång inom en rad olika branscher, exempelvis IT-, telekom, hotell, bank- och finanssektorn. Kunderna uppskattar vårt sätt att skapa kreativa mötesplatser.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler