Tidningen CityMark

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation. Tidningen går ut till alla företag som söker ny lokal, till de hyresgäster vars kontrakt löper ut inom 15 månader och till de som precis har signerat ett nytt hyreskontrakt.

Tidningen är direktadresserad till våra kontaktpersoner hos respektive hyresgäst, dvs beslutsfattare som handhar hyreskontraktet; VD, ekonomi-, personal-, kontorschef eller fastighets-, lokalansvarig. Vem som är ansvarar för lokalen och är vår primära kontaktperson beror på storlek av företag.

Det redaktionella konceptet bygger på artiklar och nyheter om den kommersiella hyresgästmarknaden. Vi erbjuder intressanta texter med tips och idéer kring lokalförändring från lokalsökning till kontraktsförslag, kontraktsskrivning, hyresgästanpassning, flytt och tillhörande leverantörstjänster.

Vi erbjuder den perfekta marknadsföringsplatsen om man vill nå kommersiella hyresgäster och dess beslutsfattare i rätt tid.