People business in a digital world var temat för årets World Workplace Europe i Barcelona

 
People business in a digital world var temat för årets World Workplace Europe i Barcelona
Detta är en annons från IFMA
Temat för årets World Workplace Europe (WWE) ”People business in a digital world” ger en vink av var FM-branschen är på väg. Tre saker blev tydliga på konferensen; att Facility Management kan skapa nya upplevelser, att ”digital” kommer att vara en integrerad del av framtidens Facility Managementarbete och att det finns spännande exempel att lära av.


En omvärldsspaning satte kontexten i början av WWE-konferensen och visade på att hur människans roll i alltmer teknikberoende arbetsplatser och verksamheter förändras. Det deltagarna tog med sig var både att teknikutvecklingen är ett faktum och att Facility Managers verkligen kan göra skillnad för medarbetarnas upplevelser av arbetsplatsen ta dem till helt nya nivåer. Sedan delades konferensen upp i två olika spår. Ett spår med fokus på den digitala utvecklingen och ett spår med fokus på människan.

I det spår som fokuserade på den digitala utvecklingen hade jag förmånen att hålla en föreläsning om ”Digital strategies to support the future of work”. Utgångspunkten för presentationen var en nyligen lanserad benchmarkingstudie där det framkom att ca 70 % av stora företag och organisationer i Norden inte hade en framtagen och implementerad digital strategi för arbetsplatser. För att se vad företag som ligger i framkant gjort tittade vi närmare på ett stort kryssningsbolag som ställt sig frågan – gör smart teknik kundupplevelsen mänskligare?

De kom fram till att smart teknik både kunde omdefiniera gästernas upplevelser och skapa mer tid för mänsklig interaktion samtidigt som att den ändrade medarbetarnas arbetsuppgifter och kompetensbehov. Kulturen omformades till att ”smart teknik är allas jobb!”. Sedan definierades och implementerades en digital vision, en operativ model, nya intäktsflöden, kompetensbehov, analysverktyg, systemstöd med mera.

I det spår som fokuserade på människan var det stort fokus på nya typer av arbetsplatslösningar vad drivkrafterna är, hur man gör och vilka resultat som kan uppnås. Helt tydligt är att nya arbetsplatslösningar som bygger på aktivitetsbaserat utvärderas, väljs och implementeras av stora företag och organisationer som vill ligga i framkant på marknaden och vara attraktiva arbetsgivare.

Trots alla spännande presentationer och duktiga talare måste jag ändå säga att en av de bästa sakerna med konferensen var alla duktiga, trevliga och härliga deltagare som jag träffade, utbytte erfarenheter med och lärde av på konferensen.

Nästa möjlighet att ta del av det senaste i branschen, bygga nätverk, lära av varandra och utvecklas är Nordic Workplace den 27 september 2018 i Stockholm. Mer information återfinns på IFMAs hemsida. Hoppas att vi ses där!

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer