Profilstark flört med omgivningen

 
 • Extra fokus på kontorets samlings- och pausytor. Foto: Felix Gerlach.

  Extra fokus på kontorets samlings- och pausytor. Foto: Felix Gerlach.

 • Matsal med fullt utrustat kök med plats för event och konferens. Foto: Felix Gerlach.

  Matsal med fullt utrustat kök med plats för event och konferens. Foto: Felix Gerlach.

 • De medarbetare som sitter i öppet kontorslandskap har fått en fantastisk vy med utsikt över hamninloppet. Foto: Felix Gerlach.

  De medarbetare som sitter i öppet kontorslandskap har fått en fantastisk vy med utsikt över hamninloppet. Foto: Felix Gerlach.

 • Ett av de större konferensrummen är inrett under temat SNÖ. Foto: Felix Gerlach.

  Ett av de större konferensrummen är inrett under temat SNÖ. Foto: Felix Gerlach.

Föregående
Nästa
 
Det var viktigt för Continental att få en inspirerande arbetsmiljö som förmedlar företagets varumärke och identitet. Interiören i de nya lokalerna präglas av den omgivande miljön och kontoret har nu blivit den mötesplats företaget önskade.

Continental Däck satt tidigare centralt i Göteborg vid Masthuggskajen. Efter 22 år var lokalerna inte funktionella och det började bli trångt.

– Det främsta skälet var att vi hade vuxit ur lokalerna och behövde något större. Vi satt tidigare i små rum, så vi behövde även en modernare utformning som främjar kommunikation och samarbete, säger Mattias Albrektsson, vd på Continental Däck.

Arbetet började med att kartlägga hur alla tar sig till och från jobbet. Den nya lokalen på Banehagsgatan ligger cirka två kilometer ut från stan, men efter samma väg, så valet hade ingen stor påverkan på medarbetarnas resväg.

– Här hamnade vi också intill en stor kundgrupp. Dessutom fick vi till en bra planlösning där avdelningarna hamnar nära varandra. Trots att lokalen är uppdelad i två plan upplever vi att det är enklare och går snabbare att få kontakt med varandra, konstaterar Mattias.

När inredningsarkitekterna på Krook & Tjäder kopplades in hade fastighetsägarens arkitekt redan tagit fram en layout och det fanns ett förankrat värdegrundsarbete att utgå från. Continental ville få till en identitets- och behovsanpassad utformning av sina lokaler, något som deras tidigare lokaler inte förmedlade.

– Genom intervjuer och workshops med ledning och anställda blev det tydligt för oss att det fanns en skillnad i vilken miljö företagets produkter och tjänster verkar och vilka de som arbetar i verksamheten är, berättar Åsa Lom, handläggande inredningsarkitekt på Krook & Tjäder.

Dessa skillnader ville man bygga vidare på och ledorden ”Var vi verkar och vilka vi är” blev rubriken på det inredningskoncept som arbetades fram.

– Vi ville också ta tillvara på den karaktäristiska miljön ute på Klippan och de unika möjligheter till utblick och havsnära läge som det nya kontorshuset alldeles vid foten av Älvsborgsbron erbjuder, säger Åsa.

I ett tätt samarbete med verksamheten kartlades vilka aktiviteter och i vilket sammanhang dessa skulle ske.

– Det är mycket värdefullt för både oss konsulter och våra kunder att ha möjlighet att arbeta nära tillsammans i denna fas – inte minst för förankringsprocessen av de förändringar som en flytt innebär. En förutsättning för att vi ska kunna ge ett gestaltande svar på rummets utformning, fortsätter Åsa.

Lokalerna är fördelade på två våningsplan med interntrappa, och är uppdelade i kontorsrum, öppna arbetsplatser, tysta rum, mötesrum och öppna mötesplatser.

– Det ska inte ta mer än fem sekunder att ta sig från en öppen arbetsplats till ett tyst rum för att kunna sitta ostört. De som sitter öppet har fått bästa utsikten. Det fanns en oro under projektets gång över att gå från cellkontor till öppet, så vi har haft extra mycket information om förändringen, säger Mattias.

Avdelningen Automotive, där medarbetarna ofta är ute på fält, har inga fasta platser. Även kontorsrummen kan användas av vem som helst.

– Det kändes självklart att ta fasta på platsens industriella karaktär med inslag av tegel, betong, stål och trä – något som blev basen i de ytskiktsval och kulörer som valdes på väggar, golv och fast inredning. En ljus och varmgrå färgskala förstärker byggnadens exteriöra materialval och gör att tillägg och accenter framträder tydligt utan att vi behövde gå upp i skala, berättar Åsa Lom.

Som tillägg till basen består inredningskonceptet av tre teman SNÖ, SPIRA och FABRIKEN. Dessa tillämpas i lokalen utefter aktivitet och funktion.

SNÖ – kan innebära bitande kyla, hårda vindar och vintermörka vägbanor, men också en värmande eld, gemenskap och trygghet som Continentals produkter och säkerhetsarbete värnar om. Detta tema tillämpas i kundzon, utställning och mötesrum.

SPIRA – används till ytor primärt för rekrytering, samarbeten, reflektion och personliga samtal och kännetecknas av en ljus, grön och luftig färgsättning och möbelval.

FABRIKEN – är pulsen, hjärtat och där spontana möten, förtäring och matlagning samt information sker och är en flirt till de industriella anläggningar och miljöer där Continentals produkter utvecklas.

Inredningsuppdraget omfattade även att visualisera Continentals grafiska profil i miljön, något som Åsa Lom påtalar är något mer än att direkt använda företagets grafiska element och profilfärger i rummet – medvetna val av textur, färgsättningselement och former blir en slags rumslig översättning av företagets grafiska profil.

– När det kom till möbelval hade vi ett gemensamt mål, att utgå från och återanvända den befintliga inredningen i största möjliga mån, utan att göra avkall på en sammanhållen och profilerad miljö, berättar Åsa Lom.

Ett grundligt inventeringsarbete genomfördes och återbruk, renovering och medveten komplettering utgjorde stommen i det nya inredningskonceptet. Det gällde för såväl arbetsplatser, konferensmöbler och förvaring. Inredningen och möbelvalen stödjer de olika behoven och variationerna av aktivitet och lugn, formell och informellt sammanhang samt olika grupperingar – från enskilt till större grupper.

Det nya läget en bit från stan har gjort att man har lagt extra fokus på samlings- och pausytor på kontoret. Matsalen som är hjärtat i lokalen har ett fullt utrustat kök, vilket gör att det lämpar sig väl för olika events men även för möten. Här har företaget gemensam frukost varje vecka.

– Rummets och kökets funktioner har studerats noggrant för att kunna rymma en bred variation av aktiviteter, berättar Åsa Lom. Det ska kännas välkomnande och inspirerande oavsett hur många personer som vistas där.

Utsikten mot hamninloppet och Röda Sten lyfts in, inspirerar och har stor påverkan på rummets upplevelse, något som varierar med årstid, väder och sjöfart.

– Vi har uppnått vårt mål, konstaterar Mattias Albrektsson. En inspirerande arbetsmiljö som är mer öppen och affärsinriktad där vi får ökad samverkan, både inom arbetsgrupperna och däremellan. Nu är vi mer flexibla och har lokaler som går att växa i. Detta sammantaget tillför stort värde för våra medarbetar och företaget i stort, vilket i sin tur underlättar vår rekrytering.

Tenant & Partner har också bistått i projektet med lokalsökning, förhandling, möbelupphandling och projektledning för flytten.


Jenny Marcuson Fors

Taggar

Göteborg

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer