Så utvecklas hyresavtalen

 
Så utvecklas hyresavtalenFlera olika behov finns att ta hänsyn till i avtalsskedet. Foto: Atrium Ljungberg. Digitalisering och globalisering ställer nya krav på utvecklingsbehovet av kontorsmiljöer. Men hur kan kontoret stödja organisationer i ständig förändring? Och vilken inverkan har sättet att arbeta på hyresavtalet? CityMark har tagit hjälp av Petter Klingofström, uthyrningschef och Peter Werneman, Analys & Strategi, på Atrium Ljungberg, för att blicka in i framtiden.

Förändrade sätt att arbeta innebär nya krav på kontorets utformning. Förändringen speglas också i hur hyresavtal utformas.

– Det är något vi alltid är medvetna om. Idag är trenden att fler och fler efterfrågar både mer flexibla kontor och hyresavtal, säger Petter Klingofström, uthyrningschef på Atrium Ljungberg.

– För att möta nutidens utmaningar, som exempelvis drivs av digitalisering och globalisering, ställs vi allt oftare inför uppgiften att förstå och analysera verksamheten och dess affärsprocesser. För företag och organisationer i ständig utveckling är det nödvändigt att, kopplat till valet av kontorslokal, definiera sitt behov vad gäller ekonomiska faktorer, såväl som strategiska och HR-relaterade aspekter. Det är utifrån den bilden som hyresvärden kan föreslå och leverera arbetsmiljöer som på allvar stödjer verksamheten, både idag och i framtiden, säger Peter Werneman, Analys & Strategi.

– Vi vill ta ansvar och bevisa hur lokalen bidrar till våra hyresgästers framgång. Det här är en inställning vi redan har idag, men den intensifieras allt mer och kräver naturligtvis mycket av vår kompetens på etableringssidan.

Tror ni även att hyresavtalen kommer att förändras i någon mening?

– Även om vi tror att de flesta hyreskontrakt under överskådlig tid kommer att se ut ungefär som idag, och löpa över minst tre år, så kommer vi nog att se mer av olika typer av sådana upplägg som Atrium Ljungberg redan arbetar med idag. Där exempelvis kontor och hyresavtal redan från början designas för att klara av att hantera förändrade arbetssätt och omvärldskrav utan att det nödvändigtvis innebär att kunden måste byta lokal. Detta är dock inget nytt, utan snarare en naturlig och successiv utveckling av själva innehållet – det vill säga produkten vi erbjuder, säger Petter Klingofström.

Inom själva hyresförhållandet finns en mer konkret utveckling. Digitaliseringen innebär att möjligheter för mindre hyresgäster att arbeta utan en stor mängd teknisk utrustning och ytbehov. Ungefär samtidigt med det har nya betalningslösningar utvecklats och introducerats på marknaden.

– Det här har skapat ett utrymme för helt nya aktörer och affärsmodeller att verka på hyresmarknaden. Vi kan kalla dem för specialister på att bemöta mindre aktörers behov. Ett exempel på det är co-working-koncepten. Ur hyresgästens synvinkel kan en vidareutveckling av den typen av erbjudanden mycket väl innebära att framtidens avtal kring nyttjande av lokalytor ser annorlunda ut. Redan idag finns det till exempel möjligheter att betala för sitt kontorsnyttjande per timme och indirekt att det faktiskt inte finns något hyresavtal, i juridisk mening, för hyresgästen. Det ska bli spännande att följa vad den utvecklingen leder till i förlängningen, säger Peter Werneman.


Ola Jacobsen
 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

Tidningen CityMark vänder sig till den kommersiella hyresgästmarknaden och till de hyresgäster som ligger i tiden att se över sin lokalsituation.

Läs mer