Serafim Fastigheter satsar 100 MSK på nya förvärvar

 
Serafim Fastigheter satsar 100 MSK på nya förvärvarSerafim Fastigheter förvärvar Mopsen 1 i Sköndal. Foto: Serafim Fastigheter Serafim Fastigheter förvärvar Mopsen 1 i Sköndal samt Tillverkaren 3 och Arbetsledaren 1 i Södertälje av KopparCronan. Samtliga fastigheter hyrs idag av starka bolag i form av Sirius Omsorg, HQ Elektriska, Scania och Kvdbil. Förvärvsköpeskilling för portföljen är ca 100 MSEK och total uthyrbar yta uppgår till 9 700 kvm.

– Fastigheten i Sköndal ligger i ett mycket attraktivt mikroläge där det i kommunens översiktsplan planeras för förtätning av bostäder och verksamheter. Fastigheterna i Södertälje är belägna i ett utvecklingsområde där stor potential finns att öka fastighetsvärdet tillsammans med våra hyresgäster” säger Rickard Jacobsson, VD Serafim Fastigheter.

– I och med förvärven stärker vi bolagets kassaflöde. Fastigheterna är idag fullt uthyrda och parallellt med aktiv förvaltning kommer vi långsiktigt arbeta med utveckling av byggrätter för bostäder och kommersiella ändamål, fortsätter han.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer