Skåne visar sin byggkompetens

 
  • Byggnaden är uppdelad genom vinklar i både tak och fasad. Teglet är speciellt framtaget i olika kulörer och glasyrer. Foto: Region Skåne Terje Östling.

    Byggnaden är uppdelad genom vinklar i både tak och fasad. Teglet är speciellt framtaget i olika kulörer och glasyrer. Foto: Region Skåne Terje Östling.

  • På den stora innergården finns en variation av växtlighet och möjlighet till odling för patienterna. Foto: Region Skåne Terje Östling.

    På den stora innergården finns en variation av växtlighet och möjlighet till odling för patienterna. Foto: Region Skåne Terje Östling.

Föregående
Nästa
 
Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg är Sveriges största och säkraste passiv- och plusenergihus. Byggnaden utsågs både till Årets Bygge och Årets Fasad 2017, liksom Malmö Live gjorde ifjol. Med andra ord ett föredömligt projekt, både till idé, genomförande och slutresultat.

En innovativt utformad fasad med livfullhet och elegans är en del av de utmärkande drag juryn tagit fasta på i sin motivering för Årets Fasad 2017. Det är SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande som ger ut priset.

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg vann med motiveringen:

”Vinnaren av Årets Fasad 2017 är ett föredöme när det gäller hänsyn till omgivande miljö samtidigt som landskapet tillförs en spännande byggnad som har förutsättningar att bli ett landmärke för regionen. Den innovativt utformade fasaden präglas av en livfullhet och elegans som tydligt indikerar kvalitet och noggrannhet. Utformningen är harmonisk samtidigt som det leker med våra sinnen och retar spänningsnerven på ett lustfyllt sätt.”

Priset delas ut till den fasad som färdigställts och besiktigats under föregående år och som bäst uppfyller juryns bedömningskriterier. Dessa är gestaltning, utförande, hållbarhet och innovation.

Byggherre är Region Skåne Regionservice, byggentreprenör MVB Syd och arkitekt för projektet är BSK Arkitekter.

– Tegelfasaden har en speciellt framtagen blandning av olika kulörer och glasyrer. Utformningen med dess fönstersättning är både ett uttryck för att uppnå passivhusstandard och att få en fin variation med goda utblickar, säger Anna Bergström vice vd på BSK Arkitekter.

Att det blev just tegel är främst för att det är ett lokalt förankrat material som det finns mycket av i södra Sverige. Det är också ett väldigt levande material och underhållsfritt.

– Vi har i mönstret plockat upp vissa lokala traditioner men i ett modernt uttryck. Eftersom det är en säkerhetsklassad byggnad fick fasaden inte ha stuprör som det går att klättra på. Därför fick de gå bakom band av Cortenstål.

MVB Syd har själva utfört alla murningsarbeten och platschef Leif Andersson är stolt över utmärkelserna Årets Fasad och Årets Bygge. Det senare är ett pris som ges ut av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst och ser till kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

– Två av hörnen lutar utåt, så där fick vi limma teglet. Sedan är det mycket vinklar, takfoten lutar hela tiden. Hela projektet har varit en rejäl utmaning. Det här är inget vanligt hus. Det har varit mycket komplicerade saker, även om vädret har varit vårt största bekymmer. På grund av passivhuskraven har så gott som alla väggar varit av betong och sex meter höga, vilket har varit en utmaning att gjuta och montera, säger Leif Andersson.

Även taket har utgjorts av ett betonghåldäck med en lutning på 38 grader, sedan 450 mm isolering på det. Ytterväggarna har 240 mm isolering mellan betong och tegel. Ett passivhus har ungefär dubbelt så mycket isolering som ett traditionellt husbygge.

– Det är också höga täthetskrav för passivhus. Vid provtryckning klarade vi 0,18 och kravet låg på 0,20 så det var bra. Ingen värme går förlorad.

För Region Skåne var det viktigt med en hög hållbarhetsprofil. Från början var siktet inställt på Miljöbyggnad Guld, men väl där var steget inte långt till Passivhus, så då beslöt man sig för att satsa ordentligt.

Hela energibehovet tillgodoses av lokalt producerad energi från grundvatten, vindkraftverk, solfångare samt solceller.

– Frånluften värmeåtervinns med drygt 80 procent och allt sammantaget gör att vi även uppfyller kraven för att kunna certifiera oss som plusenergihus, det vill säga vi producerar mer energi än vi förbrukar, säger Region Skånes beställarombud Patrik Rosén.

Solfångarna på taket har en yta på 130 kvadratmeter och leverera värme samt täcker hela varmvattenbehovet under sommarhalvåret, medan geotermiska lösningar backar upp och stöttar solfångarna under resten av året.

På taket ryms även 1 250 kvadratmeter solceller som ger 320 watt per kvadratmeter och dessa producerar el till framförallt byggnadernas fläktar och pumpar. Det 45 meter höga vindkraftverket har en effekt på drygt 25 kilowatt och bidrar med el till både driften och verksamheten.

Förutom utmaningarna vad gäller hållbarhet har anläggningen den näst högsta säkerhetsklassningen, klass 2, vilket innebär att byggnaden är rymningssäker.

Säkerheten har styrt husets utformning, där tre huskroppar bildar tre innergårdar, varav en större gemensam går där patienterna kan vistas ute.

– Utemiljön har rik växtlighet där man kan uppleva årstidernas växlingar, vilket är viktigt för patienterna. De har också fina utblickar mot landskapet. Byggnaden ligger på gränsen mellan närsamhället och åkerlandskapet, där patientdelen är vänd mot fälten och personaldelen mot samhället, säger Anna Bergström.

Det är en låg byggnad som ansluter fint till de böljande fälten. Tegelmaterialet förstärker omgivningens färg. Det är också en väldigt stor och sluten byggnad med sina 12 700 kvadratmeter, något som BSK Arkitekter har arbetat mycket med att lätta upp.

– Entrébyggnaden har en lång fasadsträcka, men genom många tak- och fasadvinklar har vi delat upp huset i mindre delar.

Både Anna Bergström och Leif Andersson lyfter fram engagemanget och kompetensen hos beställaren.

– Vi har haft ett väl genomarbetat program att jobba med. Region Skåne har i ett tidigt skede vetat vad man vill ha och hållit sig till det, vilket har gjort att resultatet ser nästan exakt ut som det förslag vi lämnade in. De ska också ha en stor eloge för ambitionerna att bygga hållbart, säger Anna Bergström.

Förarbetet nämns också i juryns motivering för Årets Bygge:

"Ett gediget förarbete har lett till en väl genomförd upphandling. Den strikta genomförandeplanen ger förutsättningar att uppnå uppsatta vård- och arbetsmiljökriterier. Ger ljus och rymd och gör att högt uppställda krav och teknisk miljöanpassning får byggnaden i sig att aktivt bidra till samhällets energibalans. Den höga säkerhetsnivån har främjat en robust kvalitetsnivå med långlivade material som kan åldras vackert. Ett lyckat slutresultat har sin bakgrund i en väl genomförd samverkan i tillvaratagandet av tidigare vunna kunskaper och en excellent genomförd byggprocess."

Leif Andersson tycker att det är extra kul att båda priserna än en gång går till ett Skåneprojekt.

– Ifjol vann ju Malmö Live både Årets Bygge och Årets Fasad. Och vi håller på med ett Malmöprojekt nu som skulle stå sig bra nästa år, avslutar han.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler