Smartare och mänskligare belysning under 2018

 
Smartare och mänskligare belysning under 2018Human Centric Lighting, dvs belysning med människan i centrum, får nytt fokus i år. Om ledordet inom belysningsbranschen de senaste åren varit energibesparing kommer mycket att handla om digitalt under 2018, spår Zumtobel.

Vi har låtit Zumtobel presentera belysningstrenderna för 2018:


1. Digitalisering slår igenom på allvar

Digitaliseringsvågen drar genom alla branscher, så också belysningsbranschen. Efter år av mycket prat om bland annat Internet of Things, blir 2018 året då vi verkligen ser ett genombrott. Armaturer blir rent generellt smartare, digitala och framförallt uppkopplade. Alla har hört om wifi - men har du hört talas om Li-Fi? Står för Light Fidelity och dök upp allra första gången 2011. Li-Fi är trådlös uppkoppling via LED-ljus och anses säkrare än traditionell wifi, och de första applikationerna för användning av bland annat militär och diplomatkåren väntas under året.


2. Smart, smartare, smartast

Teknikutvecklingen ökar möjligheterna för kontroll, styrning och analys av belysning så det blir också stort under 2018. Tack vare sensorer och smart trådlös uppkoppling kan belysning styras från exempelvis datorer eller smartphones eller av hur vi rör oss i lokalerna. Lägg till möjligheten att analysera stora datamängder samt maskininlärning och belysningssystemen “är sig” och anpassar sig efter våra mönster, både på arbetsplatsen och i butikslokalen. Kontroll och styrning handlar om mer än att styra enskilda armaturer. Tack vare ett samlat grepp om hela byggnader kan vi styra energiförbrukning och bidra välbefinnande, så effektivt som möjligt.


3. Kreativa finansieringslösningar

Med en teknikutveckling som går allt snabbare blir det svårare för fastighetsägare och detaljhandlare att hänga med. Kommuner som ska byta vägbelysning för att bli mer energieffektiva och få bättre styrning, utnyttjar därför allt oftare de nya kreativa finansieringslösningarna som erbjuds. Istället för en stor kapitalinvestering “up front” använder de andra upplägg, som  till exempel en fast “hyrkostnad” vilken även kan omfatta service och uppgraderingar.

Med den ökande näthandeln ändras butikernas roll från att vara någonstans där konsumenter provar och köper varor till att bli en plats för nya upplevelser något som ökar behoven av ständig uppdatering och förnyelse. Även här nappar allt fler företag och kedjor på möjligheten att “hyra in” belysning och annan butiksinredning snarare än att köpa.


4. Människan i centrum - på riktigt

Human Centric Lighting, dvs belysning med människan i centrum, har det talats om under flera år, men i praktiken har det ofta handlat om att kunna ändra på färgtonen i belysningen. 2018 blir året då termen får nytt fokus. Införandet av LED har tyvärr medfört ett blåare, kallare ljus, särskilt i billigare armaturer. Det är vare sig behagligt eller bra för oss människor. Samtidigt visar forskningen att ljus har en stor inverkan på vårt välbefinnande. En rad nya spännande installationer med högkvalitativ användning av LED inom demensvård psykiatri, äldrevård och i skolor visar att det går att få de önskade energibesparingarna med LED och samtidigt uppnå hälsofördelar. Vi kommer att se fler projekt under 2018 med tuffare krav på att de ska leverera vad de lovar.


5. Varsam belysning i fokus

Ökad mängd belysning brukar ses som ett tecken på att ett land utvecklas och gör framsteg. Men det är inte bra för vare sig människor eller djur att leva i en alltför upplyst värld. Och belysningsnivån ökar över hela världen, inte minst i Sverige. Diskussionen om det vi brukar kalla ljusföroreningar, dvs onödigt ljus som vare sig behövs eller önskvärt, kommer att öka. Forskningen, som sammanfattas i denna rapport från Zumtobel, visar också att belysning utomhus har stor betydelse för hur vi lever och mår. Det blir därför allt viktigare att samhällsplanera belysning med människan i centrum, satsa på bra kvalitet och utnyttja den nya digitala teknologin för kontroll och styrning, så vi använder belysning varsamt där, och när, den behövs.

 

Philip Widner, vd Zumtobel Group Norden


 

 

 

 

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer