Stark efterfrågan på Göteborgs fastighetsmarknad

 
Stark efterfrågan på Göteborgs fastighetsmarknadEfterfrågan på kontor är fortsatt hög i Göteborg. Foto: Getty Images Med en hyresökning på tre procent i fjol så är Göteborgs kontorsmarknad fortsatt het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de mest centrala delarna ha nått 3 300 kronor per kvadratmeter och år. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Kontorsyta fortsätter att vara något av en bristvara i Göteborg. Vakansgraden är nere på tioårslägsta och hyrorna stiger. I de centrala delarna bedöms hyran nu till 3 300 kronor per kvadratmeter och år, vilket är drygt tre procent högre än för ett år sedan. Även utanför innerstaden pressas hyresnivån uppåt av stark efterfrågan och nyproduktion. Med start från 2019 väntas dock ökat utbud av nyproducerad kontorsyta att tillta som bör innebära att utbudet kommer mer i balans med efterfrågan.

– Trycket på kontorsmarknaden i Göteborg är fortsatt högt. Företag efterfrågar moderna, effektiva och flexibla kontorslokaler i bra lägen så de utvecklingsprojekt som är på gång fyller väl den efterfrågan som finns. I takt med att nya projekt i attraktiva lägen färdigställs så kan man också förvänta en fortsatt hyresuppgång i dessa produkter”, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL. 

I JLL Nordic Outlook analyseras den nordiska fastighetsmarknaden, två gånger om året, ur olika perspektiv. I den senaste utgåvan behandlas kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och de övriga nordiska huvudstäderna. Även marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland analyseras samt ränte- kredit- och kapitalmarknader för fastighetsaktörer. 

Av: Samuel Karlsson

Taggar

Göteborg

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer