Stark start på nya affärsplanen för Wallenstam

 
Stark start på nya affärsplanen för WallenstamDet största projektet i Wallenstams historia, Kallebäcks Terrasser. Illustration: Wallenstam I mars startade vi det största projektet i Wallenstams historia, Kallebäcks Terrasser. Och man står väl rustade inför framtida investeringar enligt den färska delårsrapporten.

Wallenstam delårsrapport 1 jan–31 mar 2019: 
  • Substansvärdet per aktie uppgår till 83,60 kr (75,80), vilket innebär en ökning om 1,30 kr per aktie i kvartalet och totalt 4,40 kr per aktie hittills under affärsplanen, där målet är en ökning om 40 kr per aktie till och med 2023.
  • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 20 % och uppgår till 260 Mkr (217).
  • Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 497 Mkr (467).
  • Byggnation av fastigheter uppgår till 770 Mkr (451).
  • På bokslutsdagen hade vi 2 933 lägenheter i produktion.
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 285 Mkr (126).
  • Resultat före skatt uppgår till 416 Mkr (397) och resultat efter skatt uppgår till 340 Mkr (310), motsvarande 1,1 kr per aktie (1,0). 
– Resultatet för kvartalet ligger i linje med vår plan. Vårt förvaltningsresultat har ökat med cirka 20 % jämfört med samma kvartal förra året och vi har skapat substansvärde som adderar ytterligare 1,30 kronor per aktie – totalt 4,40 kronor hittills – på väg mot vårt mål om en substansvärdesökning om 40 kronor per aktie till och med 2023, säger vd Hans Wallenstam

– I mars startade vi det största projektet i Wallenstams historia, Kallebäcks Terrasser. Här har vi en strävan att bygga blandstad med 1 800 lägenheter, kontorsarbetsplatser, butiker och skola, med mera. Vi är starka finansiellt och planerar för investeringar om cirka 3 Mdr per år i nya bostäder och vi har även kommersiella projekt i planeringsstadiet, som kan tillföra mer lokalyta i centrala lägen i stan, fortsätter han.

/Redaktionen

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer