Stationsutveckling kan ge 50 000 nya jobb

 
Stationsutveckling kan ge 50 000 nya jobbCentralstationsområdet har en potentiell byggyta på cirka 140 000 kvadratmeter. Utvecklingen av Centralstationsområdet i Stockholm kan ge 50 000 nya jobb. Det visar en ny rapport från analysföretaget BuroHappold. 

Centralstationsområdet är Stockholms sista stora centrala utvecklingsområde och har en potentiell byggyta på cirka 140 000 kvadratmeter. Rapporten visar att den överdäckning av spårområdet som Jernhusen och kommunen planerar beräknas bidra med 3,5 miljarder i form av bruttoförädlingsvärde. Det innebär ekonomiska effekter som är sju gånger större än i dagsläget.

– Läget och den nya stadsdelen vid Centralstationen är mycket attraktivt för många företag, både nationella och internationella, som efterfrågar moderna kontorslokaler i centrala områden för att vara tillgängliga för kunder och kunna locka rätt kompetens, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef Jernhusen.

En förtätning av centralstationsområdet skapar förutsättningar för Stockholm att växa där det behövs mest, med minsta möjliga påverkan på miljö och grönområden.

– Överdäckningen av centralstationen är en möjlighet att läka ett sår mitt i Stockholm City. Med det här projektet har vi möjligheten att binda ihop staden, skapa nya flöden och offentliga platser. Det kommer gynna både stockholmare och besökare, säger Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Rapporten visar att arbetstillfällen i city ger 10 procent större bidrag till stadens ekonomi än arbetstillfällen utanför city. Stationsnära stadsdelar bidrar dessutom till väsentligt minskade utsläpp av växthusgaser. Enligt en undersökning från forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet innebär det i detta fall upp till fem gånger mindre koldioxidutsläpp jämfört med att bygga på andra platser utan samma närhet till kollektivtrafik.

– Genom att förbättra och utveckla Sveriges största kommunikationsnod kan fler människor ges möjlighet att tågpendla smidigt till och från jobbet. Det bidrar till tillväxt i hela regionen då förkortade avstånd till jobbet gör det mer attraktivt att bo i hela den utökade regionen, säger Ann Wiberg.


Nya centralstationsområdet i siffror:

·         Upp till 50 000 nya jobb i Stockholmsregionen

·         3,5 miljarder i ekonomisk tillväxt (sju gånger mer än i dagsläget)

·         25 procent av nya potentiella arbetstillfällen i Stockholms centrala affärsdistrikt

·         140 000 kvadratmeter potentiell byggyta  

·         Fem gånger mindre koldioxidutsläpp


Jenny Marcuson Fors


 

Lediga lokaler