Stockholms första nattklubb byggs om till kontor

 
Stockholms första nattklubb byggs om till kontorKungshuset. Illustration: Studio Stockholm Arkitektur Stockholms första nattklubb Ambassadeur byggs nu om till moderna kontorslokaler. Hyresgästanpassningen kräver både logistik, detektivarbete och hänsyn till kulturhistoriska värden.

Kungshuset i korsningen Kungsgatan/Regeringsgatan byggdes i slutet av trettiotalet och är välkänt hos de flesta stockholmare – bland annat ligger biografen Rigoletto i gatuplanet. Här låg även restaurangen och nattklubben Ambassadeur, som slog igen i våras. Lokalerna är nästan 900 kvadratmeter och byggs nu om till kontor. Huset ägs av Folksam, som ger Forsen i uppdrag att svara för projekterings-, projekt- och byggledning.

– För några år sedan hyresgästanpassade Forsen en annan lokal i samma fastighet på rekordtid. Och eftersom resultatet blev bra och de har goda kunskaper om fastigheten var det naturligt att de fick uppdraget, säger Malin Lövemark, asset manager på Folksam.

Uppdraget innebär en total invändig ombyggnad av lokalen, där PR-byrån Reform Society flyttar in i höst.

– Lokalen har byggts om ett flertal gånger och alla installationer finns kvar sedan huset byggdes. Så behovet av en grundläggande ombyggnad var stort – nu uppgraderar vi till en hög standard i samarbete med arkitekten Studio Stockholm som har tagit fram ett fantastiskt koncept, säger Nicole Krystek, projektledare på Forsen

Utmaningarna vid den här typen av ombyggnad är flera. Det är mitt i Stockholm, trångt om utrymme och många grannar att ta hänsyn till. Det finns också kulturhistoriska kvaliteter att beakta, bland annat fasaden och de stora panoramafönstren. Eftersom lokalen är så gammal saknas en hel del dokumentation så det krävs en del detektivarbete.

– De befintliga installationerna och fönstren nådde inte heller upp till dagens kontorskrav, där det behöver vara tystare än på exempelvis en nattklubb. Så uppdraget innebär i princip att riva ut och ersätta allt det gamla, men samtidigt förädla fastigheten med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, säger Nicole Krystek.


Jenny Marcuson Fors
 

Lediga lokaler