Storaffär i centrala Lund

 
Storaffär i centrala LundFastigheter byter ägare i centrala Lund. Foto: Stena Fastigheter Stena Fastigheter förvärvar tre fastigheter i centrala Lund, fastigheterna inrymmer främst kontor men även visst inslag av bostäder och handel. 
- Stena Fastigheter har ett betydande bostadsinnehav i Lund och förvärvet ligger i linje med vår ambition att växa i staden och delta i dess spännande utveckling, säger Cecilia Fasth, VD och koncernchef Stena Fastigheter AB. 


Förvärvet avser fastigheterna Repslagaren 31, Galten 25 och Apotekaren 12 i centrala Lund, samtliga certifierade enligt miljömärkningen LEED. Stena Fastigheter har sedan tidigare ca 600 bostäder och 12 000 kvm kommersiella lokaler och kontor i Lund. 

– Som långsiktig fastighetsägare tror vi starkt på Lund där betydande satsningar sker i framtida forskningsanläggningar vilket attraherar såväl nationell som internationell kompetens. Genom förvärvet bidrar Stena Fastigheter till utvecklingen av en levande stadskärna. Hållbarhet står högt på vår agenda och det var viktigt för oss att nytillskotten var LEED-certifierade. Nu ser vi fram emot att välkomna och lära känna våra nya hyresgäster, säger Cecilia Fasth.

Stena Fastigheter tillträder fastigheterna i samband med att avtalet tecknas den 30 november 2018.


Kort om fastigheterna: 

Apotekaren 12 är en profilfastighet belägen vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden uppfördes ursprungligen som bankpalats och innehåller till största delen kontor och bostäder fördelat på dess drygt 3 900 kvadratmeter.
Repslagaren 31 är en fastighet av samhällskaraktär belägen i södra delen av centrala Lund. Den uppfördes 1980 och omfattar totalt 5 750 kvadratmeter, främst kontor. 
Galten 25 är en mindre fastighet med adress Mårtenstorget 12. Byggnaden inrymmer 1 900 kvadratmeter varav 800 kvadratmeter kontor och resterande främst restaurang och butik.Samtliga tre fastigheter är i princip fullt uthyrda.

/Redaktionen

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer