Tre framgångsfaktorer vid kontorsförändring

 
Tre framgångsfaktorer vid kontorsförändringKonferensen hålls i Malmö Börshus den 15 februari 2018. Det finns utmaningar för den som ansvarar över arbetsplatsen och människorna som arbetar där. Den 15 februari är det dags för kontorskonferensen Rethink Office i Malmö. En heldag avsätts då till intressanta kontorsfrågor och arbetssätt.

Victor Mannerholm Hammar, Director inom EY Advisory Services och ordförande i International Facility Management Association ( IFMA ) Sverige, ger här sin syn på vad han anser vara framgångsfaktorer vid förändring av arbetsplatsen. Victor har en gedigen erfarenhet av utvecklingen av arbetsplatsen. Som Management Konsult på EY har Victor varit en aktiv och banbrytande rådgivare inom Facility Management och Workplace Solutions de senaste 10 åren. Han har arbetat med flera stora transformations-, FM och arbetsplatsutvecklingsprojekten i både Förenade Arabemiraten, UK, Indien och Norden. Projekten har både inkluderat nya tekniklösningar, nya arbetssätt, aktivitetsbaserade arbetsplatser och nya affärsmodeller. Nedan delar Victor med sig om trender och framgångsfaktorer för att lyckas med förändringar på arbetsplatsen.

Vilka trender ser du när det kommer till arbetsplatsen? 
– En tydlig trend när det kommer till arbetsplatsen är att den gått från att vara en kostnad till att vara ett strategiskt verktyg för att stötta arbetssätt, värderingar, attraktivitet, medarbetarengagemang och produktivitet. För att vara morgondagens vinnare fokuserar företag och organisationer mer på framtida arbetssätt och vad som krävs för att stötta dem, menar Victor Mannerholm Hammar.

Kan du nämna tre framgångsfaktorer för att lyckas vid förändring av arbetsplatsen? 
1. Att utgå från företagets och organisationens strategi och målsättning samt få ett tydligt ägandeskap i högsta ledningen. I de projekten som lyckas bäst brukar projektets sponsor vara i koncernledningen/högsta företagsledningen. 
2. Att förstå alla delar som samverkar med arbetsplatsen såsom t.ex. vilken verksamhet den ska stötta, hur den integrerar med digitala lösningar, hur den kopplar till företagets varumärke och värderingar. 
3. Att inte tappa fokus på de mjuka delarna i förändringsresan. Att få med medarbetarna är A-O för att lösningen och projektet ska upplevas som en framgång!


Jenny Marcuson Fors

Taggar

Öresund

 

Lediga lokaler

 
 

 

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer