Trendspaning – Coworking nu och i framtiden

 
Trendspaning – Coworking nu och i framtidenCoworkingaktörerna expanderar mot framtiden. Foto: Getty Images Det har bubblat i flera år men nu har coworking tagit fart på riktigt i Stockholm. När experterna siar om framtiden ser de en fortsatt expansion.
– Det här är en trend som kommit för att stanna och den kommer utvecklas, säger Cecilia Gunnarsson, Head of Research på JLL.


Ett tidigt frö till den globala utvecklingen av coworkingkonceptet såddes i San Fransisco 2005. Konsulten Brad Neuberg organiserade då ett kontor för frilansande aktörer som ville dela arbetsutrymme med andra. Initiativet var en reaktion på osociala kontorshotell och ineffektiva hemmakontor.

Till en början erbjöd man en handfull skrivbord fri wifii, delade luncher, meditationspauser, massage, cykelturer och strikta stängningstider vid klockan 17.45 varje dag. Konceptet slog så väl ut att man efter ett år flyttade till större lokaler. 

I Europa och Stockholm har utvecklingen kommit krypande för att nu ta fart på riktigt. Under 2018 tror man att volymen nyöppningar kommer uppgå till närmare 700 000 kvm i Europa, vilket kan jämföras med hela Södermalms kontorsstock.

Tre olika kategorier

I JLL:s undersökning har man delat upp flexibla kontorslösningar i tre olika kategorier: 

1. Serviced office där fokus ligger på privata utrymmen, spridd lokalisering, begränsat antal medlemskap och traditionell design.

2. Coworking med öppen planlösning, lokalisering nära transporthubbar, stort utbud av medlemskap och trendig design. 

3. Hybrider med mix av privata utrymmen och öppna ytor, lokalisering vid tranporthubbar och nyckellägen, flera medlemskaps modeller och trendig design.

– Det vi ser nu är att hybriderna driver utvecklingen i Europa. Det är de som står för det mesta av tillväxten. Idag har det blivit allt vanligare med större företag som söker sig till den här typen av lösningar, säger Cecilia Gunnarsson.

Tillväxten i Europa

Tittar man på tillväxten i Europa 2017 så växte hybrider med hela 73 procent. I Paris bestod 46 procent av de som satt i flexibla kontorslösningar av företag med fler än 50 anställda.

Amsterdam är den stad som kommit längst av de städer JLL kartlägger i Europa. Där utgörs 5,5 procent av den totala kontorsytan av coworkingkontor. I Stockholm är motsvarande siffra närmare en procent.

– Vi ser att det finns ett utrymme för tillväxt i Stockholm som fortfarande ligger tidigt i tillväxtkurvan, fortsätter Cecilia Gunnarsson.

Helt färska siffror för 2018 visar att fram till kvartal tre så har runt 40 000 kvm hyrts ut till coworkingaktörer i Stockholm, motsvarande 14 procent av den totala uthyrningsvolymen. Tittar man framåt verkar inte trenden mattas av. Nya aktörer som Wework är på intågande och även befintliga fastighetsägare står i startgroparna att utveckla egna koncept. 

 Av: Samuel Karlsson

Lediga lokaler

 
 

 

Relaterade artiklar

Annonsera

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyresgäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Annonsera på citymark.today!

Läs mer